Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thầy cũng sai anh em

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

 

THẦY CŨNG SAI ANH EM

(CN lễ Chúa TT hiện xuống - Ga 20,19-23)

 

Vào ngày thứ nhất trong tuần

Nơi môn đệ ở muôn phần kín bưng

Sợ người Do-thái đã từng

Giết thầy rồi cũng không ngừng tìm liên

Bắt môn đệ Chúa triền miên

Mang đi để giết chẳng phiền ngại chi

Chúa thì hiện đến từ bi

Và Người đứng giữa một khi nói lời

Anh em luôn được thảnh thơi

An bình luôn mãi trong đời anh em

Rồi cho môn đệ nhìn xem

Chân tay cùng với dấu đem thân mình

Các môn đệ thấy thực tình

Vui mừng được thấy thầy mình hân hoan

Chúa lên tiếng chúc bình an

Chúa Cha sai phái muôn vàn thương yêu

Thầy nay sai phái sớm chiều

Anh em thì hãy nói điều thầy trao

Nói xong Chúa thổi hơi vào

Anh em đón nhận rồi rào Thánh Linh

Anh em tha tội thực tình

Cho người nào đó biết mình được tha

Anh em cầm buộc thực là

Thì người đó bị buộc đà trói liên.

Jos. Hồng Ân