Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp ca và Hiệp Lễ: Lễ Phục Sinh

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc Tân Ước - TV 117:  https://youtu.be/jWyN6r9nQ44

*=======

 

LỄ SÁNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc Tân Ước sáng PS – TV 117: https://youtu.be/xaBJ1zkTkDE

**==========

 

 

Ca tiếp liên CN PS: https://youtu.be/aYhmFlNXZqw

***=======

 

Hiệp lễ  – Vì Chúa đã PS: https://youtu.be/huLRWjt2BKQ

****=======