Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cải tội 7 mối có 7 đức

Cải tội 7 mối có 7 đức: Phòng dịch 7 bước có 7 cách

 

- Thứ nhất ở nhà cầu nguyện chớ ra đường

- Thứ hai bịt miệng bịt mũi tránh vi trùng

- Thứ ba giữ mình sạch sẽ tránh lây bệnh

- Thư tư hay nhịn chớ nhậu nhẹt

- Thứ năm kiêng bớt chớ lên online mua sắm

- Thứ sáu yêu người chớ đến gần

- Thứ bảy siêng năng xem lễ online chớ làm biếng

 

Sưu tầm


Mimosa phụ trách