Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhạc: Lời nguyện corona

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

LỜI NGUYỆN CORONA

by Trầm Thiên Thu

PDF

 

ĐK. Lạy Cha hằng hữu

Chúng con xin dâng lên Cha

Mình và Máu Đức Ki-tô

Xin Cha thương xót cứu nguy

Phá tan dịch cô-rô-na.

 

1. Thành tâm sám hối

Chúng con biết tội rồi

Xin Cha giải thoát

Khỏi đau khổ kiếp người.

 

2. Tội theo liên đới

Xấu xa nhiễm vào đời

Xin thương tha thứ

Lạy Cha hằng nhân từ.