Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thi hành Thánh Ý

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

THI HÀNH THÁNH Ý

 

          Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa và ban cho họ dự phần vào sự sống thần linh của Ngài. Tuy nhiên, con người đã đánh mất vinh phúc ấy khi phạm tội bất tuân chống lại Thiên Chúa, khiến con người phải chết và xa lìa Thiên Chúa. Do lòng thương xót, Thiên Chúa không muốn con người phải chết, nên đã sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, để “Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16b).

 

          Chúa Giêsu đã thi hành thánh ý Chúa Cha trong việc giảng dạy dân chúng, ban phát những ơn lành hồn xác cho những người bệnh, ban ơn tha tội cho những tội nhân…như Chúa đã khẳng định với người Do thái rằng: “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5, 30b). Cuối cùng, nhờ cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá mà con người được giao hòa cùng Thiên Chúa, nên nguồn ơn cứu độ cho mọi loài thụ tạo.

 

          Chúa Giêsu không nói một cách chung chung rằng ta phải thực thi ý Thiên Chúa. Nhưng ngang qua đời sống của Ngài, Ngài dạy ta cách cụ thể phải tìm ý Thiên Chúa và thi hành triệt để ý Thiên Chúa như thế nào.

 

          Động cơ thúc đẩy Mẹ và anh em đến tìm Ngài là: có dư luận dân chúng cho rằng Ngài bị ‘điên’ (c. 21b), nên họ tìm đến để lôi kéo Ngài từ bỏ sứ vụ rao giảng Lời Thiên Chúa. Tuy nhiên, chẳng những không từ bỏ, Chúa Giê-su còn tận dụng cơ hội này để loan báo một sự thật khác trong Nước Thiên Chúa, dù ‘nói thật mất lòng’, một sự thật ‘khó nghe’, ‘chướng tai gai mắt’, ngay cả cho thân nhân của Ngài. Ngài muốn nhấn mạnh mối liên hệ đích thực với Ngài không hệ tại ở huyết thống, mà là ở việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa. 

 

          Thiên Chúa là cha yêu thương, Người đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Người để chúng ta được hiệp thông trong sự sống tình yêu của Người hầu được hạnh phúc. Khi sống yêu thương là chúng ta thi hành ý muốn của Thiên Chúa; khi chấp nhận mọi nghịch cảnh, mọi thử thách và hy sinh để xây dựng và làm cho cuộc sống tốt đẹp là chúng ta đang làm theo thánh ý của Người. Ai không muốn làm người nhà của Thiên Chúa; Ai lại không muốn làm người thân thuộc của Người. Chúng ta phải biết sống tâm tình cảm tạ, tri ân và mau mắn làm theo ý Chúa để đáp trả hồng ân lớn lao Chúa ban tặng cho chúng ta và mời gọi chúng ta lãnh nhận là được làm con Chúa, được thừa hưởng gia nghiệp nước trời Chúa dành cho những ai thực hiện ý muốn của Người. Đồng thời mỗi người chúng ta cũng có trách nhiệm và bổn phận giúp cho tha nhân cũng được trở nên người nhà của Thiên Chúa qua việc nhận biết và thi hành thánh ý của Người.

 

          Thánh ý Chúa được tỏ lộ trong mặc khải Kinh thánh, qua các giới răn của Người, cách đặc biệt giới răn yêu thương trong Tin mừng qua lời dạy của Đức Giêsu Kitô; thánh ý Chúa còn được tỏ lộ qua tiếng nói của lương tâm nhắc nhở làm lành lánh dữ; qua những giáo huấn của Hội Thánh; qua những biến cố cuộc đời.

 

          Người Kitô hữu yêu mến và sống niềm tin vào Thiên Chúa sẽ giữ đạo, giữ luật Chúa một cách hết sức nhẹ nhàng tự nhiên như một người con hiếu thảo thực hành ý muốn của Cha mình trong ý hướng muốn làm đẹp lòng Cha vì tin tưởng, biết Cha luôn muốn điều tốt lành cho mình, như Đức Giêsu Kitô: “Lương thực ta dùng là thi hành ý muốn của Cha ta.” (Ga 4, 34) Vì vậy mà Ngài là “Con rất yêu dấu của Cha, đẹp lòng Cha mọi đàng” (Mt 3,17; Mc 1, 11). Nếu không yêu mến và tin kính Chúa, Người Ki-tô hữu sẽ dễ dàng rơi vào tình tràng giữ đạo hình thức, nệ luật, né luật hoặc giữ luật vì sợ hãi (sợ tội, sợ Chúa phạt, sợ dư luận cộng đồng…)

 

          Với trang Tin Mừng hôm nay Chúa đã gợi mở cho chúng ta một cái nhìn mới, một lối suy nghĩ mới về gia đình. Thông thường, một gia đình hội tụ cha, mẹ và con cái. Chúa Giêsu cũng có một gia đình như thế mà chúng ta quen gọi là “Thánh Gia” : Ngài có cha (theo luật pháp) là Thánh Cả Giuse và mẹ là Đức Maria. Nhưng Chúa Giêsu không muốn nói về gia đình tự nhiên này, Ngài hướng chúng ta đến một gia đình thiêng liêng rộng lớn hơn nhiều. Đại gia đình ấy có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em. Điều kiện để gia nhập vào đại gia đình ấy là “làm theo ý Thiên Chúa” (Mc 3,35).

 

          Ta thuộc về đại gia đình thiêng liêng của Chúa nhờ bí tích Rửa tội. Ơn huệ này thôi thúc chúng ta đáp lại thánh ý Thiên Chúa, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng việc làm, không phải là lắng nghe xuông nhưng là thực hành triệt để những điều Chúa truyền dạy. Hơn nữa, mỗi người và mỗi gia đình Công giáo phải trở nên những thành viên đắc lực mở rộng đại gia đình của Chúa qua việc đem Chúa đến cho mọi người không phân biệt giàu nghèo, chủng tộc. Đồng thời đừng quên giúp đỡ và yêu thương nhau như những người anh chị em trong cùng một nhà. 

 

          Hồng ân cứu độ mà Chúa Giêsu đem đến cho mọi người có đến được với từng người hay không, là còn tùy vào việc mỗi người đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, người tín hữu được trở nên con cái Thiên Chúa, được thông dự vào ba chức năng của Chúa Giêsu: Ngôn Sứ, Tư Tế và Vương Đế, để có điều kiện thi hành thánh ý Chúa Cha.

 

          Tuy nhiên, người tín hữu chỉ có thể thi hành thánh ý Thiên Chúa cách dễ dàng trong Giáo Hội, nhờ đời sống phụng vụ của Giáo Hội, tuyên xưng về Chúa Giêsu: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha Toàn Năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.

 

          Bí quyết để nhận ra ý Thiên Chúa, Đức Giêsu hằng liên lỉ đi vào đời sống cầu nguyện tương giao mật thiết với Thiên Chúa là Cha của Ngài. Và Ngài thực thi ý Cha khi trao phó vào trong tay Cha mọi sự xảy đến trong cuộc đời của mình. Ngay cả lúc tăm tối nhất của cuộc đời mình (giờ phút trên thập giá), Ngài vẫn có thế trao phó tất cả mọi sự cho Cha Ngài: “Lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).