Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giao thừa tống cựu nghinh tân

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

GIAO THỪA – TỐNG CỰU NGHINH TÂN

 

“Vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.” (Cl 2:6-7)

 

Thật thú vị khi Thiên Chúa, Đấng vô thủy vô chung, ban cho chúng ta có những điểm khởi đầu và kết thúc, ban cho chúng ta có những vị trí mới trong cuộc sống.

 

Nếu hôm nay bạn vẫn có những kiểu cách cũ, những dạng không lành mạnh, những rác rưởi về cảm xúc hoặc tinh thần, đây là thời điểm tốt để chúng ta giã biệt chúng và sang trang đời mới: Giao thừa, thời khắc tống cựu và nghinh tân – từ bỏ cái cũ và đón nhận cái mới. Bạn có thể phản ánh những phúc lành và những vẻ đẹp của năm cũ, tạ ơn về những thành công, nhưng hãy bỏ lại những thất bại và bắt đầu một năm mới. Thiên Chúa luôn hiện diện trong những cái khởi đầu mới.

 

Những giây phút này, bạn đang kết thúc năm cũ và chuẩn bị một khởi đầu mới. Hãy tiếp tục thói quen đọc Lời Chúa hằng ngày, cầu nguyện liên lỉ, và can đảm bước vào năm mới. Thiên Chúa vẫn sẵn sàng nói với bạn, lắng nghe bạn, và chúc phúc cho bạn khi bạn bước đi theo Ngài.

 

Xin cầu chúc mọi người một năm mới thành công về công việc, và tiến bộ trên đường nhân đức để hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng Thánh.

 

DEO GRATIAS – TẠ ƠN THIÊN CHÚA, và CHÚC MỪNG NĂM MỚI – HAPPY NEW YEAR.

 

Thật vậy, Kinh Thánh nhắc nhở: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (1 Sb 16:34 và 41; 2 Sb 5:13; 2 Sb 7:3 và 6; 2 Sb 20:21; Er 3:11; 1 Mcb 4:24; Tv 100:5; Tv 106:1; Tv 107:1; Tv 118:1-4 và 29; Tv 136:1-26)

 

Lạy Thiên Chúa là Alpha và Omega, xin cảm tạ Ngài về mọi ơn lành Ngài đã thương ban trong năm qua, về những cách Ngài quan tâm chăm sóc con và cung cấp cho con những thứ cần thiết. Con xin dâng năm mới này cho Ngài, xin giữ gìn con khỏi mọi sự dũ và giúp con luôn vững bước theo Ngài mọi nơi và mọi lúc. Amen.

 

EVAN HUNSBERGER – TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ