Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐHY Tagle được bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Truyền giáo của Vatican

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐHY Tagle được bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Truyền giáo của Vatican

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng Giám mục Manila, Phgi Luật Tân, để lãnh đạo Tu hội Truyền giáo các Dân tộc.

 

Đức Hồng Tagle, 62 tuổi, kế theo Đức Hồng y Fernando Filoni là trưởng, thường được gọi bằng tên lịch sử của nó là Bộ Truyền giáo.

 

Với tư cách là người đứng đầu một bộ của giáo triều, Đức Hồng y Tagle sẽ không còn là tổng giám mục của Manila, một chức vụ mà ngài đã nắm giữ từ tháng 12 năm 2011. Ngài đã được Đức Benedict XVI phông hồng y vào năm 2012.

 

Từ năm 2015, ngài là chủ tịch Caritas Quốc tế. Đức Hồng y Tagle cũng tích cực tham gia vào hội nghị giới trẻ tháng 10 năm 2018.

 

Đức Hồng y Tagle sinh ra ở Manila vào năm 1957 và thụ phong linh mục vào năm 1982 cho Giáo phận Imus, Phi Luật Tân. Ngài phục vụ với tư cách là giám mục của Imus từ năm 2001 đến 2011.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn