Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cầu Nguyện Bằng Trái Tim - Cùng Mẹ Maria Đồng Hành Với Các Gia Đình - Chúa Nhật Lúc 8:30PM

Kính thưa quý ông bà anh chị em, các gia đình ngày hôm nay đang phải đối diện với biết bao nhiêu thử thách , gian khó. Rất nhiều mái ấm đã tan vỡ vì không chịu nổi áp lực cuộc của sống bon chen này. Đức Mẹ luôn có sẵn các giải pháp để giúp các gia đình vượt qua mọi gian nan khốn khó. Giải pháp của Mẹ là dẫn đưa các gia đình đến với LTX của Con Chí thánh Mẹ. Đến với Chúa Giê su và hết lòng tín thác vào Người thì tất cả những gian nan khốn khó đều biến thành những hồng ân vĩ đại.

 

AUDIO GIỜ CẦU NGUYỆN BẰNG TRÁI TIM MỖI TỐI CHÚA NHẬT HÀNG TUẦN 

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  05 THÁNG 04, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  22 THÁNG 03, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  15 THÁNG 03, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  08 THÁNG 03, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  01 THÁNG 03, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  23 THÁNG 02, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  16 THÁNG 02, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  09 THÁNG 02, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  02 THÁNG 02, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  26 THÁNG 01, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  19 THÁNG 01, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  12 THÁNG 01, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  05 THÁNG 01, 2020

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  29 THÁNG 12, 2019

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  22 THÁNG 12, 2019

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  15 THÁNG 12, 2019

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  08 THÁNG 12, 2019

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  01 THÁNG 12, 2019

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  24 THÁNG 11, 2019

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  17 THÁNG 11, 2019

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  10 THÁNG 11, 2019

>>> CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH  - CHÚA NHẬT  NGÀY  03 THÁNG 11, 2019

 

 

AUDIO GIỜ CẦU NGUYỆN BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG TỐI THỨ SÁU 

 

AUDIO GIỜ CẦU NGUYỆN CÙNG MẸ MARIA ĐẾN VỚI LTXC TỐI THỨ TƯ