Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhớ lại những Ân xá thường bị lãng quên

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Nhớ lại những Ân xá thường bị lãng quên

 

Tác giả: Tiến sĩ Remi Amelunxen

 

Lại Thế Lãng dịch

 

Nhiều người Công giáo ngày nay hầu như không biết gì về ân xá. Ân xá đã bị vất vào thùng rác của hầu hết các giáo xứ và trường học Công giáo. Chúng ta cần biết đến những trợ giúp quan trọng Giáo hội ban cho chúng ta để rút ngắn thời gian ở Luyện ngục hoặc, trong một số rất ít trường hợp có thể hoàn toàn tránh khỏi Luyện ngục.

Ngoài ra, nếu chúng ta kiếm tìm ân xá cho các linh hồn trong Luyện ngục, chúng ta hy vọng có thể cứu vớt hoặc giải thoát nhiều linh hồn hợp với Thánh Ý Chúa. Trong sự biết ơn, những linh hồn này cũng có thể xin ơn cho chúng ta.

Vậy ân xá là gì?

Trước hết,  khi một người phạm tội, có hai hậu quả: với những lỗi phát sinh bởi tội, người đó mất ơn thánh; với sự tác hại của tội lỗi gây ra cho vinh quang của Thiên Chúa, người đó phải chịu một hình phạt. Bí tích hòa giải tha tội cho người đó; ân xá giảm hình phạt cho người đó còn vướng mắc vì sự công chính của Thiên Chúa.

Như vậy, ân xá không phải là giấy phép để phạm tội. Ân xá cũng không tha thứ cho những lỗi gây ra bời tội. Ân xá là sự trả một món nợ mà người phạm tội mắc nợ Thiên Chúa. Ân xá không bảo vệ người phạm tội khỏi sự cám dỗ hay những trường hợp phạm tội theo sau. Ân xá không tự động bảo đảm ơn cứu độ cho người phạm tội hay giải thoát linh hồn khỏi lửa luyện tội.

Bây giờ chúng ta xem ân xá thực sự là gì. Ân xá đến từ tiếng La tinh Indulgencia, lòng tốt hay đặc ân. Trong Cựu Ước, ân xá được dùng để diễn tả sự giải thoát khỏi hình phạt hay sự giam cầm (Is 61:1). Giáo Hội dùng trong nghĩa tương tự, định nghĩa ân xá là sự giảm bớt hình phạt gây ra bởi tội khi tội đã được tha.

Tín hữu Công giáo áp dụng theo đúng cách thức có thể được hưởng lợi ích từ những kinh nguyện hay hành vi được thực hiện theo đúng qui định. Những sự giảm bớt hình phạt như thế được Giáo hội ban cho qua công nghiệp của Chúa chúng ta và công trạng của các thánh.

Trong Bí tích rửa tội, lỗi của tội cũng như những hình phạt gắn liền với tội đều được xóa sạch. Trong Bí tích hòa giải lỗi của của tội được xóa sạch và hình phạt đời đời bởi tội trọng cũng không còn nữa. Nhưng hình phạt tạm thời bởi sự công thẳng của Chúa còn tồn tại và phải được đền trả trong hiện tại hay trong lửa luyện tôi.

Việc đền tội do linh mục ấn định trong tòa giải tội- một phần không thể thiếu trong Bí tích Hòa giải- là trả món nợ gây ra bởi tội. Tuy nhiên vị linh mục thường ấn định việc đền tội nhẹ hơn món nợ này. Như vậy hối nhân hãy còn phải tiếp tục trả món nợ này bằng cách hoặc là phải làm một việc khác để xóa món nợ còn lại hoặc là người đó phải vào Luyện ngục.

(Lời người dịch: nói ngắn gọn khi một người phạm tội. Phép giải tội tha tôi đó nhưng người đi xưng tội vẫn còn phải chịu trách nhiệm về hậu qủa do tôi đó gây ra. Ví dụ phạm tội ăn cắp khi đi xưng tội thì tội ăn cắp được tha nhưng người đó vẫn có trách nhiệm phải đền trả nghĩa là phải chịu một hình phạt tạm. Hình phạt tạm này phải được đền trả ở đời này nếu không thì phải trả ở đời sau, trong Luyện ngục)

Một phương cách Giáo hội ban cho để xóa món nợ đó là những ân xá.

Tóm lại:

* Giáo hội tha thứ tội qua Bí tích Hòa giải, lọai bỏ những hệ qủa vĩnh viễn của tội cho hối nhân và khôi phục lại đời sống ân sủng.

* Hối nhân muốn đền trả món nợ đã xúc phạm đến Thiên Chúa qua tội lỗi.

* Giáo hội Thánh thiện, thông qua quyền năng, có quyền mở ra những phương cách giúp hối nhân đền bù các món nợ của họ bằng việc mở kho tàng công nghiệp của Chúa Kitô và các thánh.

* Vì vậy, Giáo Hội Mẹ Thánh Thiện đã thiết lập một số kinh nguyện và việc làm được thực hiện trong những điều kiện nhất định sẽ trả một phần hay tất cả món nợ đối với Thiên Chúa.

* Tín hữu thực hiện những việc làm theo đúng qui định sẽ được hưởng ơn tiểu xá hoặc ơn toàn xá.

* Giáo hội giảm nhẹ hình phạt bằng việc mở kho tàng công trạng và áp dụng những công trạng này cho tín hữu.

* Ân xá dành cho các linh hồn tùy thuộc vào quyết định của thiên Chúa, không liên quan đến quyền bính của Giáo hội

 

Các loại ân xá:

Ân xá được nhận ở bất cứ nơi nào trên thế giới gọi là phổ quát. Nếu chỉ được nhận ở một nơi nhất định chẳng hạn như Rôma hay Giêrusalem gọi là địa phương. Ân xá thường xuyên có thể được nhận bất cứ khi nào trong lúc ân xá tạm thời chỉ được nhận vào những ngày hay khoảng thời gian nhất định. Ân xá thực tế liên quan đến một số vật thể như thánh giá, tràng hạt, tượng ảnh. Ân xá cá nhân được ban cho một số cá nhân đặc biệt như là những thành viên của các hội dòng.

Sự phân biệt quan trọng nhất là giữa ơn toàn xá và ơn tiểu xá.

Ơn toàn xá: Ơn toàn xá là sự xá giải toàn bộ hình phạt tạm thời do tội gây ra và như vậy không còn phải đền trả trong Luyện ngục nữa. Vì vậy, trên nguyên tắc một người chết trong tình trạng ân sủng sau khi lãnh nhận ơn toàn xá sẽ được vào thẳng thiên đàng. Chỉ có Đức Thánh cha có thể ban ơn toàn xá.

 

Một số người Công giáo tưởng rằng một người chỉ cần làm theo những gì được qui định để hưởng ơn toàn xá là có thể có được “một thẻ thông hành vào thiên đàng”. Không phải như vậy. Hãy còn vài điều kiện khác Giáo hội đòi hỏi để được lãnh nhận ơn toàn xá. Đó là:

* Người đó phải ở trong tình trạng ân sủng.

* Người đó phải có ý định lãnh nhận ơn toàn xá.

* Người đó phải nhận Bí tích Hòa giải (xưng tội) và rước Mình Thánh Chúa trong vòng bảy ngày kể từ ngày muốn nhận ơn toàn xá, nhưng ngay trong ngày hôm đó thì tốt hơn.

 

(Ghi chú của người dịch: Trước đây việc Xưng tội để được hưởng ơn toàn xá thường ghi là một số ngày. Trong Đại Năm Thánh 2000 và Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót gần đây cụm từ “một số ngày” được xác định là 20 ngày. Hiện nay trong hầu hết các tài liệu của các tổ chức Công giáo tìm được trên internet nói về việc xưng tôi để được hưởng ơn toàn xá đều ghi là trong vòng 20 ngày trước hoặc sau ngày muốn lãnh nhận ơn toàn xá.)

* Người đó phải cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha (đọc một kinh Lạy cha và một kinh Kính Mừng)

* Người đó phải sạch tội, ngay cả tội nhẹ.

 

Rõ ràng điều kiện sau cùng là khó khăn nhất, có ít người đạt được. Tuy nhiên Giáo Hội khuyến khích tín hữu cố gắng kiên trì vì sẽ đem lại hiệu qủa rất lớn. Nếu một người cố gắng để lãnh nhận ơn toàn xá nhưng không đạt được tất cả những đòi hỏi thì người đó sẽ nhận được ơn tiểu xá.

 

Ơn toàn xá chỉ được lãnh nhận mỗi ngày một lần, ngoại trừ trong giờ lâm chung người đó có thể được nhận thêm một ơn toàn xá nữa. Một ngoại lệ khác là trong ngày lễ Các Thánh, ngày 2 tháng Mười Một, tín hữu có thể nhận thêm một ơn toàn xá chỉ để nhường lại cho các linh hồn ở Luyện ngục.

 

Sau đây là những cách để nhận ơn toàn xá:

* Tôn thờ Mình Thánh Chúa trong ít nhất nửa giờ.

* Viếng chặng đàng Thánh giá, đi từ chặng này đến chặng khác.

* Đọc ít nhất Năm chục kinh, suy gẫm các mầu nhiệm. Có thể đọc ở nhà thờ, trong gia đình, trong cộng đồng tôn giáo hay một tổ chức đạo đức.

* Một ơn tòan xá được ban vào mỗi ngày thứ Sáu của mùa Chay cho tín hữu, sau khi rước Mình Thánh Chúa đọc trước tượng chịu nạn kinh “Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành rất khoan thai vô cùng….” Những ngày khác trong năm được lãnh ơn tiểu xá.

* Viếng nhà thờ trong ngày lễ Các Thánh (2 tháng mười một) và đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính. Ơn xá này chỉ để nhường lại cho các linh hồn ở Luyện ngục

* Viếng nghĩa địa từ ngày 1 đến ngày 8 tháng mười một và cầu nguyện cho các linh hồn.

 

Ơn tiểu xá:

Ơn tiểu xá chỉ xá giải một phần của hình phạt gây ra bởi tội. Để nhận đươc ơn tiểu xá, tín hữu phải ở trong tình trạng ân sủng (không mắc tội trọng). Dầu không bắt buộc phải xưng tội, người nhận ơn tiểu xá ít nhất phải có lòng hối cải cho dù là tội nhẹ. Cũng như ơn toàn xá, người nhận ơn tiểu xá phải có ý định nhận ơn xá và phải thực hiện những điều được qui định.

 

Có ba cách tổng quát để lãnh ơn tiểu xá và nhiều cách đặc biệt khác.

 

Những cách tổng quát này có ý nhắc nhở tín hữu thấm nhuần tinh thần Công giáo trong sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày và nỗ lực trong việc sắp xếp cuộc sống hướng tới sự hoàn hảo.

 

Thứ nhất: Một ơn tiểu xá được ban cho tín hữu, trong việc thi hành bổn phận và chịu đựng những thử thách trong cuộc sống hàng ngày, nâng lòng trí với lời cầu khẩn khiêm nhường và tín tưởng lên với Chúa, dù chỉ trong tâm trí.

 

Thứ hai: Một ơn tiểu xá được ban cho tín hữu, trong tinh thần của đức tin và lòng thương xót, hy sinh công sức hay của cải để phục vụ anh chị em đang cần giúp đỡ (thực phẩm, quần áo, lời an ủi . . .)

 

Thứa ba: Một ơn tiểu xá được ban cho tín hữu, trong tinh thần thống hối, tự nguyện từ bỏ những gì có quyền được hưởng cũng như hy sinh niềm vui của họ.

 

Những cách ban ơn tiểu xá đặc biệt khi tín hữu thực hiện những việc làm đạo đức, bác ái và thống hối gồm có:

 

* Những kinh nguyện có ân xá đọc một mình, đọc chung hay chỉ theo dõi trong tâm trí khi người khác đọc như: kinh Tin, Cậy, Mến, kinh Ăn năn tội, kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Tin kính, hát Tantum Ergo, kinh cầu chịu nạn, kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu, kinh cầu Đức Bà, kinh cầu ông thánh Giuse, kinh cầu Các Thánh . . .

 

* Những việc làm có ân xá: khi sử dụng những vật thể đã được làm phép (thánh giá, tràng hạt, áo Đức Bà, ảnh tượng), làm dấu Thánh giá, đọc Thánh Kinh, viếng Mình Thánh Chúa (chưa tới nửa giờ).

 

Danh sách đầy đủ các kinh nguyện và việc làm có ân xá được ghi trong cuốn Raccolta hay Inchiridion of Indulgences có nghĩa là cẩm nang về Ân xá do tòa Xá giải Tông tòa ban hành. Khi nhìn vào Raccolta cũ hay đọc những những sách kinh nguyện cũ chúng ta thường thấy có ghi một thời gian theo sau mỗi ơn tiểu xá. Chẳng hạn “ân xá 100 ngày”.

 

Sau năm 1968 việc chỉ định số ngày như trên không còn nữa. Có vẻ như nhiều người cho rằng những ân xá đó không còn hiệu lực vì thời gian không còn được liệt kê cũng như những kinh nguyện có ân xá không còn được ghi trong cẩm nang 1968. Không phải như vậy. Sự hoang mang đã làm cho người tín hữu lơ là với món qùa quý giá là những ân xá mà Giáo Hội Mẹ Thánh Thiện đã ban cho chúng ta./.

 

(Lời người dịch: Để được hưởng ơn toàn xá tín hữu phải làm những việc có ơn toàn xá, cùng với việc: 1/ xưng tội (20 ngày trước hoặc sau ngày muốn nhận ơn toàn xá) 2/ rước Mình Thánh Chúa (tốt nhất là trong ngày đó) và 3/ cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha (đọc một kinh Lạy Cha một kinh Kính mừng) sau khi rước lễ. Và phải có ý muốn nhận ơn toàn xá để giữ cho mình hoặc nhường lại cho các linh hồn. Ơn toàn xá không được nhường cho người còn sống. Để được nhận ơn tiểu xá chỉ cần đọc những kinh có ân xá hoặc làm những việc có ân xá và không mắc tội trọng. Cũng phải có ý muồn được nhận ơn tiểu xá)