Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hàng giám mục Đức phản ứng trước sự can thiệp của Vatican, những tài liệu cho thấy sự bất đồng đang diễn ra

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Hàng giám mục Đức phản ứng trước sự can thiệp của Vatican, những tài liệu cho thấy sự bất đồng đang diễn ra

 

 

Hội đồng Giám mục Đức đã phản ứng trước sự can thiệp của Vatican trong việc chuẩn bị cho một tiến trình hội nghị liên kết sẽ được tổ chức tại quốc gia này sẽ bắt đầu vào Mùa Vọng. Hội nghị cho biết hôm thứ Sáu rằng những chỉ trích chi tiết từ bộ phận pháp lý của Vatican liên quan đến những tài liệu dự thảo cũ hơn, và không tính đến những thay đổi được thực hiện cho những kế hoạch của Đức.

 

Nhưng việc xem xét các tài liệu hội nghị chỉ ra rằng các vấn đề được đánh dấu bởi Vatican vẫn chưa được giải quyết bởi các đạo luật dự thảo của hàng giám mục Đức, đã được phê duyệt tạm thời vào ngày 19 tháng 8, và vẫn không thay đổi vào ngày 30 tháng 8, năm ngày trước khi có sự can thiệp của Vatican.

 

Vào ngày 4 tháng 9, Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã viết thư cho Đức Hồng y Marx với tư cách là người đứng đầu hội đồng giám mục Đức, bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Đức thành lập Thượng Hội đồng như là một phần của “tiến trình liên kết” được Marx thông báo vào đầu năm nay.

 

CNA tường thuật rằng bức thư và bản đánh giá pháp lý dài bốn trang về những kế hoạch của Đức của Ủy ban Giáo hoàng về các văn bản lập pháp, bày tỏ sự dè dặt trước những kế hoạch của Đức, nhất là là ý định xem xét và thông qua những nghị quyết ràng buộc về các vấn đề giáo huấn và kỷ luật của Giáo hội hoàn vũ.

 

Vào ngày 13 tháng 9, Hội đồng Giám mục người Đức đã công bố cả thư của Đức Hồng y Ouellet, và bản đánh giá pháp lý kèm theo, nhưng bác bỏ những lo ngại mà trong thư đề ra, nói rằng phê bình Vatican không dựa trên phiên bản hiện tại về các kế hoạch Đức.

 

“Ý kiến của Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản lập pháp đề cập đến phiên bản dự thảo của các Điều lệ vào tháng 6 năm 2019 và không tính đến phiên bản được cập nhật vào tháng 7 và sau cuộc họp của Hội đồng Thường trực vào tháng 8, đã không còn một số đoạn mà ý kiến đề cập,” một tuyên bố từ hội đồng phát hành hôm thứ Sáu.

 

Đức Hồng y Marx sẽ tới Roma vào tuần tới để gặp gỡ Đức Hồng y Ouellet hầu “xóa tan mọi hiểu lầm” về những kế hoạch của Đức, Hội đồng Giám mục Đức Đức cho biết ngày 13 tháng 9.

 

Một số “hiểu lầm chính” có thể được giải quyết trong cuộc họp đó dường như được phản ảnh trong phiên bản của kế hoạch hội đồng được ủy ban điều hành giám mục Đức phê duyệt vào ngày 19 tháng 8.

 

Tài liệu đó, do CNA thu được, cho thấy rằng hầu như tất cả các điều khoản được đánh dấu là có vấn đề bởi đánh giá PCLT vẫn là một phần trong kế hoạch của các giám mục Đức.

 

Bài phê bình pháp lý của Vatican, ngày 1 tháng 8, giải thích rằng cả hai lĩnh vực nội dung được đề xuất và phương pháp được đề xuất để giải quyết chúng đều vượt quá thẩm quyền của hàng giám mục Đức.

 

Phân tích này thu hút sự chú ý đến ý định rằng Hội nghị Thượng hội đồng thông qua các nghị quyết về bốn lĩnh vực liên quan đến giáo huấn và quản trị giáo hội hoàn vũ: “quyền hành, sự tham gia và phân chia quyền lực”, “đạo đức giới tính,” “hình thức của đời sống linh mục,” “phụ nữ trong các bộ và văn phòng của Giáo hội.”

 

Tất cả bốn lĩnh vực chủ đề vẫn còn nguyên trong phiên bản tháng Tám, được thông qua bởi ủy ban điều hành.

 

Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản lập pháp còn phản ứng với đề xuất rằng Thượng hội đồng sẽ có quyền lực có chủ ý, nói rằng kế hoạch của Đức dường như triệu tập một hội đồng cụ thể “nhưng không sử dụng thuật ngữ này.”

 

 

“Làm thế nào một Giáo hội cụ thể có thể cân nhắc một cách ràng buộc nếu các chủ đề liên quan đến ảnh hưởng đến toàn Giáo hội?” Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản lập pháp, đã hỏi.

 

Hội đồng Giám mục không thể mang lại hiệu quả pháp lý cho các nghị quyết, điều này vượt quá khả năng của nó,” phân tích của ngài đề ra.

 

Mặc dù các giám mục Đức kiên quyết khẳng định rằng Vatican đã phê phán một phiên bản trước đó về các đạo luật được đề xuất, phiên bản được ủy ban điều hành thông qua vào tháng 8 cung cấp, trong Điều 3, rằng “Thượng Hội đồng là cơ quan cấp trên và có quyền được thảo luận. Các thành viên của thượng hội đồng có quyền bỏ phiếu ngang nhau trong những vấn đề ra quyết định.”

 

Còn được giữ lại trong bản dự thảo tháng 8 là các quy định cho đại diện đồng đẳng trong hội nghị cho hội đồng giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức (ZdK).

 

Phân tích của Đức Tổng Giám mục lannone cho biết sự sắp xếp đặc biệt này sẽ không được chấp nhận.

 

Có một ấn tượng rằng Hội đồng Giám mục và ZdK ngang hàng nhau: họ gửi một số lượng người tham gia như nhau, thuộc quyền bình đẳng của nhiệm kỳ chủ tịch (của Hội đồng), có một cuộc bỏ phiếu được thảo luận, v.v.

 

“Sự bình đẳng này giữa các giám mục và giáo dân không có giá trị về mặt giáo hội,” Iannone kết luận.

 

Một điểm quan trọng khác trong đánh giá của Vatican là thiếu sự tham gia của Vatican trong việc phê chuẩn bất kỳ nghị quyết nào được đưa ra.

 

“Điều 12, 2, quyết định liên quan đến việc công bố các quyết định, rằng những vấn đề liên quan đến các vấn đề được dành riêng cho Giáo hội hoàn vũ sẽ được chuyển đến Tòa Thánh. Như đã nói, các chủ đề đã nói ở trên vượt quá khả năng của một Giáo hội cụ thể,” Đức tổng Giám mục Iannone viết, trước khi thu hút sự chú ý đặc biệt đến ý định “truyền bá” những quyết định đến Roma.

 

“Người ta hỏi: ý nghĩa của nó là gì, ‘truyền bá’? Đây chỉ là vấn đề làm cho các cuộc thảo luận được biết đến, hay đó là một yêu cầu cho sự công nhận phê duyệt chính thức) như dự kiến ​​cho các nghị định của một Hội đồng cụ thể? Dự thảo đạo luật để lại nhiều câu hỏi mở.”

 

Trong dự thảo sửa đổi, được chấp thuận bởi ủy ban điều hành của các giám mục Đức vào ngày 19 tháng 8, Điều 11, 2, tuyên bố rằng các “Nghị quyết liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Giáo hội hoàn vũ cũng sẽ được chuyển đến Tòa thánh.”

 

Tuyên bố thứ sáu từ hội đồng giám mục Đức nói rằng các mối quan tâm của PLCT phần lớn được đưa ra sau khi sửa đổi các đạo luật của Thượng Hội đồng vào tháng Bảy và sau cuộc họp của Hội đồng Thường trực vào tháng Tám. Nhưng các tài liệu nội bộ của hội đồng giám mục Đức,được CNA cho biết phiên bản gần đây nhất của các đạo luật “đã được soạn thảo vào ngày 1 tháng 8 năm 2019,” với “không có thay đổi nào cho đến ngày 30 tháng 8 năm 2019.”

 

Người ta không biết liệu những thay đổi có liên quan đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 chưa, khi Đức Hồng y Ouellet gửi thư của mình cho Đức Hồng y Marx.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn