Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC - Chúa Nhật XXIII C

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Chúa Nhật 23 Quanh Năm Năm C

 

Bài Ðọc I: Kn 9, 13-18

"Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn".

 

Trích sách Khôn Ngoan.

 

Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.

 

Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa.

 

Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17

 

Ðáp: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia (c. 1).

 

Xướng: 1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người". - Ðáp.

 

2) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. - Ðáp.

 

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. - Ðáp.

 

4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Plm 9b-10. 12-17

 

"Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến".

 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon.

 

Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Ðức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích.

 

Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 10, 27

 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 14, 25-33

 

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

 

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

 

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm Cảm Nghiệm

 

Suy Niệm Cảm Nghiệm

 

Nếu Phụng Vụ Lời Chúa được Giáo Hội chọn đọc, bao gồm cả bài Phúc Âm là chính, và 2 Bài Đọc 1 và 2 đều phải hợp với bài Phúc Âm, thì đâu là mối liên kết chặt chẽ về ý nghĩa của cả 3 bài đọc cho Chúa Nhật Thường Niên 23 Năm C hôm nay? 

 

Ý tưởng chính của bài Phúc Âm được Thánh ký Luca thuật lại lời Chúa Giêsu “ngoảnh mặt lại” mà nói với “nhiều đám đông cùng đi với” Người rằng "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. 

 

Nội dung thật sự của Bài Đọc 1, được trích từ Sách Khôn Ngoan, đó là niềm xác tin: “những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan”, nhờ “biết được ý định của Thiên Chúa”, “suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”. 

 

Trong khi đó, Bài Đọc 2 lại chất chứa những lời khuyên khôn khéo theo thư Thánh Phaolô gửi cho Philêmon, những lời vị tông đồ dân ngoại này khuyên người môn đệ ấy hãy tự nguyện nhận lại tên nô lệ của mình là Ônêsimô như nhận lấy chính mình ngài. 

 

Căn cứ vào những ý tưởng chính của từng bài đọc của Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C hôm nay, có thể nói như thế này: 

 

1-   Những ai muốn theo Chúa và theo Chúa thật thì phải làm theo ý Chúa muốn, theo lời Chúa dạy, dù ý Chúa và lời Chúa có trái với ý nghĩ, ý thích và ý muốn tự nhiên hợp tình hợp lý của mình, chẳng hạn như yêu thương và gắn bó với thân nhân của mình, hay đối xử công bằng với người khác theo quyền hạn của mình, như Philêmon với tên nô lệ Ônêsimô.

 

2-   Tất cả những gì là ý Chúa và lời Chúa đều thuộc về thượng giới, về lãnh vực siêu nhiên, có tính chất thần linh, hoàn toàn vượt trên những gì là tự nhiên của loài người, dù bản chất của tự nhiên là tốt, và ngược lại với những gì là đam mê nhục dục cùng tính mê nết xấu của họ, là những gì xấu xa dẫn đến tội lỗi, ngược lại và phản lại với ý Chúa và lời Chúa, nên ý Chúa và lời Chúa đã trở thành thập giá bất khả thiếu và bất khả tránh họ cần phải vác, trong việc muốn theo Chúa và “có thế” theo Chúa, mà nếu họ không chịu vác, không chấp nhận “thì không thể làm môn đệ Ta”.

 

3-   Những ai muốn theo Chúa mà không dám bỏ mình và vác thập giá là những con người không biết tính toán, như 2 trường hợp được Chúa Giêsu nêu lên trong Bài Phúc Âm hôm nay, liên quan đến việc xây cất và việc chiến đấu, vì việc vác thập giá theo Chúa không phải là những gì phá đổ hay thua bại, mà là đường lối nhờ đó tâm hồn theo Chúa xây nhà bản thân của mình trên nền đá đức tin vững chắc, và giúp cho cuộc đời của mình chiến thắng được tất cả những gì là cám dỗ và trở ngại thử thách trong sứ vụ chứng nhân.

 

4-   Trái lại, theo Chúa mà gặp phải gian nan khốn khó thử thách như thập giá bất khả thiếu mà buông bỏ hay tránh né, như trường hợp Philêmôn không dám chấp nhận tên nô lệ bỏ trốn của mình là Ônêsimô, như Thánh Phaolô khuyên can theo tinh thần Chúa Kitô, thì người môn đệ mang tên Philêmôn này ở trong tâm trạng được Sách Khôn Ngoan ở Bài Đọc 1 hôm nay cho biết: “Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề”.

 

5-   Nếu Philêmôn ngheo theo lời Thánh Phaolô chấp nhận tên nô lệ Ônêsimô đáng phạt của mình, thì đã hành động một cách khôn ngoan, nhờ ơn Chúa, đúng như Bài Đọc 1 đã thâm tín và khẳng định: “Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa”.

 

6-   Và đó là lý do, lý do loài người tự mình không thể khôn ngoan trong việc chọn lựa những gì hợp với ý Chúa và lời Chúa, và do đó cũng không thể có khả năng đáng ứng ý Chúa và lời Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn thiện, mà con người mới cần phải ấp ú một tâm nguyện bất khả thiếu, chẳng những của câu họa “Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia”, mà còn cả 4 câu xướng của Bài Đáp Ca tràn đây ý nghĩa Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay: “Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia

 

1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người".

 

2) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô.

 

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.

 

4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra.

 

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

 

TN.CNXXIII-C.mp3  

 

 ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C ngày 8/9/2013 về Chiến Tranh và Hòa Bình

 

"Theo Chúa Giêsu không có nghĩa là tham phần vào một cuộc phô diễn khải hoàn. Nó có nghĩa là tham dự vào tình yêu nhân hậu của Người, trở nên một thành tố cho đại sứ vụ tình thương của Người đối với từng người và hết mọi người... Mà việc thứ tha phổ quát này, tình thương này, xuất phát từ thập giá. Chúa Giêsu không muốn thực hiện sứ vụ này một mình: Người muốn bao gồm cả chúng ta nữa, trong sứ vụ mà Cha đã ủy thác cho Người... Người môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ tất cả những sự vật của mình, vì họ đã tìm thấy được nơi Người Sự Thiện cao cả nhất, trong đó hết mọi sản vật khác nhận được giá trị và ý nghĩa đích thực của mình: các mối liên hệ gia đình, các mối liên hệ khác, công việc, sự phong phú về văn hóa và kinh tế, vân vân.

 

"Ở đây, Chúa Giêsu không muốn bàn đến vấn đề chiến tranh - nó chỉ là một dụ ngôn. Thế nhưng vào thời điểm lúc này đây, khi mà chúng ta đang thiết tha nguyện cầu cho hòa bình, thì Lời này của Chúa gây tác động sâu xa nơi chúng ta, và Lời này chính yếu nói rằng: chúng ta cần phải chiến đấu với một cuộc chiến sâu xa hơn, tất cả chúng ta! Đó là cái quyết định mãnh liệt và can trường trong việc từ bỏ sự dữ cùng những những hấp dẫn của nó, mà chọn sự thiện, hoàn toàn sẵn sàng đánh đổi bản thân mình, đó là theo Chúa Kitô và vác lấy thập giá của mình! Nó là một cuộc chiến tranh sâu xa chống lại sự dữ! Nếu anh chị em không thể chiến đấu với trận chiến sâu xa để chống lại sự dữ ấy thì làm sao chống lại chiến tranh, nhiều thứ chiến tranh được chứ? Không có chuyện đó đâu! 

 

"Cuộc chiến chống lại sự dữ này có nghĩa là không chấp nhận hận thù huynh đệ tàn sát lẫn nhau, và không chấp nhận những thứ gian dối được nó sử dụng; là không chấp nhận bạo lực dưới tất cả mọi hình thức của nó; không chấp nhận vấn đề leo thang các thứ vũ khí và buôn bán vũ khí ở chợ đen. Có rất nhiều thứ vũ khí! Và mối ngờ vực luôn còn đó: thứ chiến tranh này xẩy ra ở đó, thứ chiến tranh kia xẩy ra ở đây - vì mọi nơi xẩy ra chiến tranh - thì có thực sự là một thứ chiến tranh về các vấn đề chăng, hay là một thứ chiến tranh về thương mại, để buôn bán những thứ vũ khí ấy ở chợ đen? Những kẻ thù ấy là thành phần chúng ta cần phải chiến đấu, một cách liên kết và gắn bó, không chạy theo những lợi lộc nào khác ngoài những lợi lộc của hòa bình và công ích.

 

"... Chúa Giêsu là mặt trời, Mẹ Maria là ánh sáng đầu tiên loan báo rạng đông của mặt trời này. Tối hôm qua chúng ta đã canh thức, kêu xin việc chuyển cầu của Mẹ trong lời chúng ta nguyện cầu cho hòa bình trên thế giới, nhất là ở Syria cũng như ở toàn vùng rung Đông. Vậy chúng ta hãy kêu cầu Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Nữ Vương Hòa Bình cầu cho chúng con!"

 

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo VIS (Vatican Information Service) kèm theo những chỗ tự ý nhấn mạnh