Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô sẽ cho phép một cuộc kiểm toán bên ngoài để xét lại các tài khoản của ngân hàng Vatican

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô sẽ cho phép một cuộc kiểm toán bên ngoài để xét lại các tài khoản của ngân hàng Vatican

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện một cuộc cải cách kinh tế táo bạo đối với thực thể tài chính của Tòa thánh Vatican, Viện Công trình Tôn giáo, hầu tính minh bạch được thể hiện rõ ràng hơn. Từ giờ trở đi, theo luật pháp và lần đầu tiên trong lịch sử của nó, các tài khoản của nó sẽ được kiểm toán bởi một cuộc kiểm toán bên ngoài.

 

Đây là một bước quan trọng theo đường lối của Đức Benedict XVI, ngài ngăn chặn hoạt động rửa tiền ở Vatican, khiến Tòa Thánh gia nhập Liên minh Âu châu từ quan điểm tiền tệ. Theo cách này, bắt buộc phải cải tổ hệ thống của Viện Giáo vụ nhằm điều chỉnh nó theo các tiêu chuẩn minh bạch và kiểm soát mà Brussels yêu cầu.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn