Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cậy trông nơi Chúa

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Cậy trông nơi Chúa

 

Vẫn biết rằng phận người là yếu đuối

Nên trọn niềm con nương cậy Chúa thôi

Những buồn vui mưa nắng trên đường đời

Xin tình trời mãi dìu đưa dẫn lối.

 

Vẫn biết rằng trong con nhiều tội lỗi

Nên trọn niềm con tìm về Chúa thôi

Những ăn năn những sám hối tội đời

Xin tình Cha hằng xót thương tha thứ.

 

Vẫn biết rằng trong con nhiều thao thức

Nên trọn niềm con bước theo Chúa thôi

Dẫu đường dài đường Thập Giá đơn côi

Nhưng ngày về câu hoan ca rộn rã.

 

Ân tình Chúa những mênh mông nhiệm lạ

Hằng yêu thương và ấp ủ con thôi

Đã hạ sinh, đã chết vì con rồi

Suối an lành, ân ban trải muôn lối.

 

Niềm mến tin, lời kinh dâng sớm tối

Trọn tình con xin cảm tạ tri ân

Ở lại đây trong tình Chúa vô ngần

Nguyện một đời luôn vâng theo thánh ý.

 

Giuse Trần Thế Tiến

 

 

Cậy trông nơi Mẹ

 

Dù cuộc sống nhiều lo âu khắc khoải

Hãy về đây bên tình Mẹ yêu thương

Mẹ đỡ nâng trên muôn bước dặm trường

Suối an lành Mẹ tuôn trải luôn mãi.

 

Từ trên cao, Mẹ hằng thương con cái

Rộng đôi tay những ấp ủ khôn ngơi

Giữa trùng khơi, giữa giông tố cuộc đời

Mẹ chính là niềm bình an, soi dẫn.

 

Ở bên Mẹ mùa xuân tràn hơi ấm

Khúc hoan ca rộn rã theo tháng ngày

Những ân tình mãi lo thỏa từ đây

Ơi lòng Mẹ bao la sao kể xiết.

 

Cuộc đời con ngày mai nào có biết

Niềm cậy trông, con dâng Mẹ xác hồn

Dâng phận người yếu đuối đầy héo hon

Mẹ thương yêu, đỡ nâng con nhiều nhé!

 

Từng bước chân, con tín thác nơi Mẹ

Giờ lâm chung xin Mẹ cũng ở cùng

Đưa con về hưởng cõi phúc Thiên Cung

Để ngàn sau được vui ca bên Mẹ.

 

Giuse Trần Thế Tiến