Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con đây sẵn sàng

 

 

CON ĐÂY SẴN SÀNG

 

<Cảm hứng: Lc 12:32-48>

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Chúa đã dành sẵn Nước Trời cho con

Thì đừng hoảng sợ gặp phải đói lòng

Con hãy bán của cải con đang có

Mà rộng tay bố thí kẻ lỡ đường

 

Hãy tìm mua những túi không hư nát

Đựng kho tàng viên mãn ở trên trời

Nơi trộm cướp và mối mọt không tới

Lòng chúng con sẽ hưởng mãi muôn đời 

 

Hãy thắt lưng và cầm đèn cháy sáng

Đợi chủ về khi tiệc cưới đã xong

Và sẵn sàng đón khi chủ gõ cửa

Con hạnh phúc sẽ được chủ thưởng công

 

Nếu đêm khuya chủ về thấy như vậy

Thì phúc thay đầy tớ sẽ được mừng

Chủ thưởng công vì con đáng tin cậy

Bất ngờ trộm đến có kẻ canh chừng.

 

*Mẹ ơi ! xin giúp con cùng

Giữ lòng ngay thẳng tín trung trọn đời

Sẵn sàng trông đợi mọi nơi

Con Người sẽ đến bầy tôi bất ngờ

Thấy đoàn con vẫn trông chờ

Làm theo ý Chúa chuyển trao Tin Mừng

Đến người đói khổ khốn cùng

Hồng ân Chúa xuống cùng chung một lòng

Dựng xây lòng mến yêu thương

Đem đời bác ái chí công thương người

Cho con bền vững không ngơi

Giữ lòng trong sạch dù đời còn vui

Không ham chè chén say vùi

Bất hòa chen lấn đào khơi hận thù

Vì chưng Chúa đã cho nhiều

Chúa đòi phục vụ cho nhiều tha nhân

Mẹ ơi ! xin giúp ân cần

Để con sống trọn tháng năm phụng thờ

Sẵn sàng giây phút đón chờ

Ngày giờ Chúa đến bất ngờ gọi tên

Con mau mở cửa tiến lên

Cùng về với Mẹ nghỉ yên nước trời.