Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Định đi đến đâu?

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

ĐỊNH ĐI ĐẾN ĐÂU ?

 

“Hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ” (Pl 2:12)

 

Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên

Bên kia đi xuống, đi lên bên này

Khôn thì chuẩn bị hằng ngày

Dại thì thỏa chí vui say với đời

Không phe cánh bị người cười

Ai không hưởng thụ là người thật ngu

Bao năm vất vả sớm khuya

Của cải ê hề, keo kiệt vậy sao?

Cứ vui cho thỏa đi nào

Cuộc đời này chẳng dài đâu mà buồn!

Đừng làm ra vẻ “cụ non”

Chớ có cầm đèn chạy trước ô tô!

Thế nhưng Chúa bảo là ngu

Đêm nay hết thở, còn gì mà khôn?

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân

Xin cho con biết dại – khôn rạch ròi

Biết phân định hướng cuộc đời

Biết cách khóc – cười, chẳng lẫn lộn nhau

 

TRẦM THIÊN THU