Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời xin lỗi của hàng Giám mục Công giáo Nhật Bản với những người bị ảnh hưởng bởi bệnh Hansen

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Lời xin lỗi của hàng Giám mục Công giáo Nhật Bản với những người bị ảnh hưởng bởi bệnh Hansen

 

 

Chúng tôi, các giám mục của Giáo hội Công giáo tại Nhật Bản, xin lỗi những người đã khỏi bệnh Hansen, với gia đình của họ và cho những người đã được Chúa gọi về thiên đàng.

 

Năm 1996, khi Đạo luật phòng chống bệnh phong được bãi bỏ, chính phủ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quyết định của Tòa án quận Kumamoto, và bồi thường được đưa ra vào năm 2001 cho các bệnh nhân cũ. Khi Hội đồng nghiên cứu về bệnh Hansen trong báo cáo cuối cùng năm 2005 đã tóm tắt các điều kiện và nguyên nhân gây hại thực tế và các biện pháp ngăn chặn sự tái phát của họ, các giám mục đã không đưa ra lời xin lỗi cho những người đã hồi phục và gia đình họ. Hôm nay, chúng tôi bày tỏ sự hối hận rằng phải mất đến hôm nay mới đưa ra lời xin lỗi đó.

 

Năm 1943, thuốc Promin được phát triển khiến bệnh Hansen Hay trở thành một tình trạng dễ dàng chữa lành. Năm 1956, Tuyên bố Roma về bảo vệ và tái hòa nhập bệnh nhân kêu gọi chấm dứt các luật phân biệt đối xử như Đạo luật phòng chống bệnh phong. Tuy nhiên, chính sách quốc gia của Nhật Bản không thay đổi mãi cho đến năm 2001 và bệnh nhân bị cô lập trong suốt cuộc đời.

 

Hàng giám mục Nhật Bản đã không phản đối việc cách ly và tiêu hủy bệnh nhân, không ủng hộ bệnh nhân quyền bồi thường và phục hồi, không nhận ra rằng thất bại của chúng tôi làm tăng thêm đau khổ của họ và không đứng vững với những người có quyền cần được bảo vệ. Những ngôn từ không đủ để diễn tả sự hối hận sâu sắc mà chúng tôi cảm thấy đã làm tăng thêm nỗi khổ của những bệnh nhân và gia đình họ.

 

Bây giờ rất nhiều bệnh nhân và các thành viên gia đình của họ đã được nhận vào chăm sóc điều dưỡng, tuổi ngày càng cao của họ làm cho sự chậm trễ không thể tha thứ.

 

Do đó, chúng tôi, các Giám mục Công giáo Nhật Bản, nhận ra trách nhiệm của mình trong việc không bảo vệ các quyền tự nhiên của những người sống sót sau bệnh Hansen, gia đình của họ và những người đã được chúa gọi về thiên đàng. Chúng tôi xin ngỏ lời tạ lỗi chân thành của chúng tôi.

 

Chúng tôi hứa từ thâm tâm sẽ không lặp lại lỗi lầm đó một lần nữa, mà là những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô sẽ trân trọng tất cả mọi người và không bao giờ thất bại trong việc tôn trọng quyền con người.

 

Hội đồng Giám mục Công giáo Nhật Bản

Ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn chuyển ngữ