Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thông Báo Khóa Lòng Chúa Thương Xót XXXVIII tại TTCG GP Orange

08/06/2019 - 09/06/2019

 

Thời Điểm Thương Xót được bắt đầu từ Fatima, một thời điểm "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới" (13/7/1917) để "làm nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa" (13/6/10917). Bởi vậy, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Biến Cố Đông Âu sụp đổ (1989) từ Balan là nước của vị Thánh Giáo Hoàng đã hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 25/3/1984, và 80 năm 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ được giáo quyền chuẩn nhận (1939), xin mời qúi con cái Mẹ đến tham dự Khóa LTXC XXXVIII chủ đề "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu" ở Trung Tâm Công Giáo vào 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy 7-8/6/2019, một chủ đề bao gồm các đề tài được giảng huấn bởi Cha Nguyễn Tuấn Long, Cha Trần Quân và Cha Phạm Ngọc Tuấn, cùng với phần phụ họa thời sự về LTXC của TĐCTT Cao Tấn Tĩnh. Hoàn toàn miễn phí hay ủng hộ tùy nghi. Không qua đêm. Xin ghi danh với quí Chị Mỹ Hạnh 714-883-6527, Trần Thanh 714-328-0297 hay Thúy-Nga 909-210-4884. Xin đa tạ. 


TTCG GP Orange 1538 Century Boulevard - Santa Ana, CA 92703-1301

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 7/6/2019

Sáng

9:00 - Thánh lễ chung trong nguyện đường

9:30 – Điểm danh

10:00 - Kinh Mân Côi

10:30 - Chia sẻ 1: "Thời Điểm Thương Xót" (ĐTC Phanxicô - 6/3/2014)

11:30 - Viếng Chúa, Cử Hành LTXC và Kinh Truyền Tin

 

Chiều

12:00 - Bữa trưa và sinh hoạt

1:00 - Hội thảo

1:45 - Giải lao

2:00 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là con Mẹ" - Cha Nguyễn Tuấn Long

2:45 - Giải lao

3:00 – Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Mẹ con" - Cha Nguyễn Tuấn Long

3:45 - Giải lao và sinh hoạt

4:00 - Chia sẻ 2: “Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (Thánh Giáo Hoàng Giioan Phaolo II - 17/2/2002)

5:00 - Giải lao

5:15 - Chia sẻ 3: "Đạo Binh Dàn Trận" (Thánh Long Mộng Phố: Thành Thực Sùng Kính - 50)

6:15 - Giải lao

6:30 - Chầu Thánh Thể

7:00 - Về nghỉ qua đêm

 

Thứ Bảy ngày 8/6/2019

Sáng

9:00 - Thánh lễ chung trong nguyện đường 

9:40 - Điểm tâm nhẹ

10:00 - Giảng huấn Đề tài 4 "Làm theo những gì Người bảo" - Cha Trần Quân

10:45 – Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 5 "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" - Cha Trần Quân

11:45 - Giải lao 

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin + Viếng Chúa + Kinh Mân Côi và chụp hình 

12:30 - Bữa trưa và sinh hoạt

1:30 -  Chia sẻ 4: TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót 

2:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình" - Cha Phạm Ngọc Tuấn

2:45 - Giải lao

3:00 - Thánh Lễ

4:00 - Mừng Tân TĐCTT

5:00 - Bế mạc

 

Cha Nguyễn Tuấn Long

Linh mục Tuyên úy Thủy Quân Lục Chiến - nguyên TLH Nhóm TĐCTT

 


Cha Phạm Ngọc Tuấn,

Lm Chánh Xứ Saint Barbara GP Orange - Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT

 


Cha Trần Đình Văn Quân,

   Nguyên luật sư biện lý của quận hạt Orange CA

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, chia sẻ phụ họa thời sự về LTXC 

Chúng ta hãy dâng Khóa LTXC XXXVIII - 2019 này cho LTXC và TMTX Maria nhé, để cho mọi sự được nên trọn theo Thánh Ý Chúa.

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh