Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Buông lưới bỏ thuyền

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

BUÔNG LƯỚI BỎ THUYỀN

[Niệm khúc Lc 5:1-11 ≈ Mt 4:18-22; Mc 1:16-20]

 

Ghen-nê-xa-rét bờ hồ

Đức Giêsu đứng đó đưa mắt nhìn

Người ta chen lấn tới gần

Để nghe cho rõ lời khuyên của Ngài

Dọc bờ thuyền đậu có hai

Người kia giặt lưới, người này xếp luôn

Ngài xin mượn một chiếc thuyền

Rồi Ngài giảng dạy, khuyên răn mọi người

Giảng xong Ngài bảo ra khơi

Phêrô thấy lạ, cất lời nói ngay

Rằng buông lưới mỏi cả tay

Suốt đêm cố gắng vẫn hoài công thôi

Nhưng vì tin tưởng, vâng lời

Lưới kia lại thả giữa khơi nước đầy

Ôi chao, thật lạ kỳ thay

Căng lưới cá đầy, thuyền muốn chìm luôn

Phêrô sấp mặt, thưa liền:

“Xin Thầy hãy tránh xa con, tội đồ!”

Chúa cười: “Đừng sợ, chớ lo!

Bỏ nghề lưới cá mà đi lưới người”

Bốn người – hai cặp, hai đôi

Bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ đời, theo luôn

Vâng lời liên đới niềm tin

Chúa liệu mọi phần, hãy cứ an tâm!

 

TRẦM THIÊN THU