Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đoản khúc Giáng Sinh

Tác giả: 
Jos Hoàng Mạnh Hùng

 

 

ĐOẢN KHÚC GIÁNG SINH

 

Xin soi chiếu hồn con

Ánh sáng sao cứu rỗi

Mùa Hồng ân tuyệt vời

Năm xưa Ngài giáng thế

Đơn sơ chốn hang lừa

Không nệm êm chăn ấm

Cỏ rơm lót lưng nằm

Chiên lừa phà hơi thở

Giúp vơi đi cái lạnh

Giữa đêm trường hoang vu

 

Trong thinh không bỗng vẳng

Ngân nga tiếng chuông vàng

Các Thiên thần bay lượn

Trong ánh quang huy hoàng

Trẻ mục đồng tỉnh giấc

Cùng hòa giọng hát theo

Tiếng muôn vàn Thiên sứ

Vinh danh Chúa trên trời

Bình an cho dương thế

Người lòng ngay chính tâm

 

Theo ánh sáng Đức tin

Cùng nhân trần con hát

Say sưa trong hương kinh

Ngất ngây lòng kính mến

Mầu nhiệm Chúa giáng trần

Ôi Hài nhi bé nhỏ

Đấng tác sinh muôn loài

Vì yêu thương nhân thế

Đã Giáng Sinh làm người

 

Jos. Hoàng Mạnh Hùng