Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giêsu Vua tình yêu

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Giêsu Vua tình yêu

 

Tung hô Vua Giêsu

Vạn tuế Vua vũ trụ

Ngài là Vua các vua

Là Chúa trên các chúa.

Vua tình yêu bao la

Quyền năng thật cao xa

Dám hy sinh tất cả

Vì nhân thế tội tình.

Một Đức Vua uy linh

Từ trời đã hạ sinh

Sống đơn sơ, nghèo khó

Chan hòa với muôn người.

Trên khắp nẻo đường đời

Ngài rao giảng Nước Trời

Đem hồng ân cứu độ

Tỏa chiếu xuống muôn dân.

 

Giuse Trần Thế Tiến