Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên hùng sử

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Thiên Hùng sử

 

 

Đây thiên hùng sử đẹp bài ca

Từng dòng máu lệ còn vương sa

Quê hương đất Việt nên mùa mới

Rạng danh Nước Chúa tận cao xanh.

 

Đoàn người lớp lớp tiến bước nhanh

Đến liều mạng sống cũng cam đành

Một lòng trung kiên vì đạo Chúa

Can trường làm chứng Thánh Danh Ngài.

 

Đòn roi, gông xích hay tù đày

Bao nhiêu sỉ vả đau đớn thay

Vẫn hằng tin yêu Thập Giá Chúa

Xông vào chiến trận của tình thương.

 

Như Thầy Giêsu đã lên đường

Tin Mừng đem đến khắp muôn phương

Mở mang Nước Chúa bao bờ cõi

Cho đời nhận biết Chúa là Cha.

 

Trên nơi Thiên Quốc những hoan ca

Nhành cây vinh thắng mãi vươn xa

Đẹp thay gương sáng của các thánh

Nước Nam nở thắm một trời hoa.

 

Giuse Trần Thế Tiến