Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ về trời

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

Mẹ về trời

 

Chúa ân thưởng Mẹ về trời,

Cả hồn, cả xác rạng ngời ánh quang.

Mẹ về nơi chốn cao sang,

Trên ngai tòa Chúa vinh quang muôn đời.

Nữ Vương rất thánh xinh tươi,

Triều thần thiên quốc vang lời ngợi ca.

Diễm lệ rực rỡ ngàn hoa,

Danh Mẹ tỏa ngát, cao xa chín tầng.

Phúc vinh nơi cõi thiên đàng,

Đôi tay Mẹ mãi sẵn sàng ban ơn.

Sắt son năm tháng chẳng sờn,

Tình Mẹ ngời sáng đẹp hơn sao trời.

Kính mừng Mẹ, Mẹ Chúa Trời,

Câu kinh, lòng mến suốt đời con dâng.

Mẹ ơi xin hãy đỡ nâng,

Dạy con biết sống “xin vâng” trọn đời.

Đường lên trời những xa xôi,

Cho con vượt thắng trùng khơi ba đào.

Lòng thành hướng tới trời cao,

Đời con xin được nép vào Mẹ yêu.

 

Giuse Trần Thế Tiến