Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo dân

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo dân

Ngày 31 tháng 07

 

Tin mừng

 

Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26

 

24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

 

25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.

26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 12,24

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Hạt lúa thì được gieo vào đâu ? (Ga 12,24)

a. Bờ hồ

b. Vườn nho

c. Lòng đất

d. Cả a, b và c đúng

 

a2. Ai quý điều gì của mình thì sẽ mất ? (Ga 12,25)

a. Của cải

b. Con cái

c. Vinh hoa

d. Mạng sống

 

a3. Ai coi thường điều gì của mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời ? (Ga 12,25)

a. Của cải

b. Con cái

c. Gia nghiệp

d. Mạng sống

 

a4. Ai phục vụ thầy thì làm gì ? (Ga 12,26)

a. Hãy theo thầy

b. Hãy tuân giữ các điều răn của thầy

c. Hãy vác thập giá mình theo thầy

d. Hãy vững tin, vì thầy đã thắng thế gian

 

a5. Hạt lúa được gieo vào lòng đất nếu không chết đi thì nó thế nào ? (Ga 12,24)

a. Sinh nhiều bông hạt

b. Trơ trọi một mình

c. Chờ đợi mùa mưa đến

d. Chờ mùa gặt tới

 

 

B. Giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng

 

b1. Giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng, Sinh năm 1796 tại Ðầu Nước, Cù Lao Giêng, Trùm Họ, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng chịu tử đạo tại Châu Đốc vào năm nào ?

a. Năm 1835                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1859                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1909) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 06             

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 26 tháng 11             

d. Ngày 31 tháng 07

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Cái gì được gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ? (Ga 12,24)   

 

02. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống ... ... ... . (Ga 12,25)

 

03. Ai yếu quý điều gì của mình thì sẽ mất ? (Ga 12,25)  

 

04. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ có thái độ nào với người ấy ? (Ga 12,26)   

 

05. Hạt lúa được gieo vào đâu ? (Ga 12,24)   

 

06. Ai … … … Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. (Ga 12,26)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất

mà không chết đi,  thì nó vẫn trơ trọi một mình;

còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

Tin Mừng thánh Gioan 12,24

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng

 

* Tin mừng thánh Gioan 12,24

 

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất

mà không chết đi,  thì nó vẫn trơ trọi một mình;

còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 12,24)

a2. d. Mạng sống (Ga 12,25)

a3. d. Mạng sống (Ga 12,25)

a4. a. Hãy theo thầy (Ga 12,26)

a5. b. Trơ trọi một mình (Ga 12, 24)

 

B. Giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. b. Bị xử trảm

b3. c. Năm 1859

b4. a. Đức Giáo hoàng Piô X

b5. d. Ngày 31 tháng 07

 

III. Ô CHỮ

 

01. Hạt lúa (Ga 12,24)

02. Đời đời  (Ga 12,25)

03. Mạng sống (Ga 12,25)

04. Quý trọng (Ga 12,26)

05. Lòng đất (Ga 12,24)

06. Phục vụ (Ga 12,26)

 

Hàng dọc : Tín Thác

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

+++++++++++++++++++++++++++

 

Emmanuel Lê Văn Phụng (1796 – 1859)

 

Emmanuel Lê Văn Phụng, Sinh năm 1796 tại Ðầu Nước, Cù Lao Giêng, Giáo dân, Trùm Họ, bị xử trảm ngày 31/07/1859 tại Châu Ðốc dưới đời vua Tự Ðức, Đức Piô X suy tôn hai vị tử đạo lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Đặc biệt ông câu Emmanuel Phụng được đứng trong số sáu vị đứng đầu danh sách 117 hiển thánh tại Việt Nam.

 

"Con ơi, hãy tha thứ. Đừng tìm báo thù kẻ tố giác cha nhé". Đó là lời trăn trối cuối cùng của thánh Emmanuel Lê Văn Phụng cho con trai trước khi bị xử chém. Noi gương Đức Kitô trên Thập Giá xin Chúa cha tha những kẻ hành hạ mình, thánh nhân nài nỉ các bạn hữu sống trọn vẹn giới luật bác ái Kitô Giáo : "Hãy tha thứ cho kẻ thù. Đừng báo oán những kẻ tố giác hay kết án tôi, hãy tha thứ, hãy tha thứ vì chính tôi, tôi đã thứ tha…"

 

Cho đến muôn đời, mẫu gương và lời nói đó sẽ mãi mãi vang vọng trong lòng người tín hữu Việt Nam.

 

Emmanuel Lê Văn Phụng sinh năm 1796 tại họ Đầu Nước, Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, thuộc trấn Châu Đốc, Nam Hà. Nhìn bề ngoài, ông Phụng không mấy hấp dẫn, vì vóc dáng có vẻ gân guốc, lại hay lớn tiếng với mọi người. Nhưng trái lại, nhờ tính cương trực, sự dứt khoát cũng như lòng nhiệt thành với việc chung, ông được bà con tín nhiệm đề bạt làm "câu" (Trùm) họ Đầu Nước. Đáp ứng lại sự tín nhiệm đó, ông Câu Phụng đã góp sức tổ chức giáo họ thêm lớn mạnh ngay trong thời bách hại đạo dưới thời vua Tự Đức.

 

Nhờ tài đức của ông, họ đạo đã tái thiết được ngôi thánh đường khang trang, cất nhà cho các nữ tu và trở thành khu trú ngụ khá an toàn cho các giáo sĩ. viên quan huyện địa phương một phần vẫn nhận tài trợ của ông, một phần đã thấy rõ sinh hoạt tôn giáo không có gì nguy hiểm, nên cho người báo tin trước khi phải kiểm tra theo lệnh trên, đủ thời giờ để các tín hữu cất dấu ảnh tượng và các vật dụng tôn giáo.

 

Tai họa bất ngờ

 

Thế nhưng có điều ông Câu Phụng không ngờ tới là món tiền thưởng của nhà vua vốn có một hấp lực với một vài lương dân trong vùng. Những ngày này chia nhau theo dõi nhà ông, mỗi đêm họ cử người leo lên cây xoài gần đó để quan sát, và họ đã toại nguyện. Cuối năm 1858, họ đã phát hiện một vị thừa sai ngoại quốc Pernot Định đang tạm trú tại nhà ông Câu.

 

Đêm hôm đó, khi mọi người đã an giấc, cha Pernot ra sân đi dạo để hít thở không khí trong lành và cầu nguyện giữa khí mát trăng sao. Đêm thanh như có phép màu làm tiêu tan đi những mệt nhọc ban ngày và giúp cha hướng về Đấng Tạo Hóa cao thẳm, thầm ước mong các tín hữu Việt Nam sẽ đông đúc như sao ở trên trời. Trước khi khép cửa để vào nhà nẩ nấp, cha còn nói với lại : "Chào các bạn tinh tú nhé. Thực là tồi tệ cho những ai bắt tôi phải sống thế này".

 

Thế là hai người rình rập hôm đó mừng rỡ, họ vội vã kéo nhau đi báo cho quan trấn phủ Châu Đốc. Họ tố gíac ông Câu Phụng chứa chấp Tây Dương Đạo Trưởng. Họ cũng không quên xin phái quan lãnh binh đi bắt, chứ đừng báo quan huyện, vì quan này thông đồng với Công Giáo.

 

Sáng ngày 07.01.1859, ông Câu Phụng chưa hay biết gì cả. Ngoài thừa sai Pernot, còn có cha Phêrô Quý (cha sở mới họ Đầu Nước). Đang trọ tại nhà ông. hai linh mục vẫn dâng lễ như thường. Sau đó, mới có người chạy về báo tin là quan quân Châu Đốc đi thuyền và đi bộ đang tiến đến nhà ông. Ông Phụng liền cử người đưa hai cha đi trước, nhưng cha Quý nhất định ở lại, vì nghĩ mình có thể trà trộn vào dân được, và tìm chỗ ẩn núp ngay trong nhà.

 

Đến khi quan quân ập vào hạch hỏi và dọa đánh chủ nhà, cha sở Quý tự ra trình diện. Thế là quân lính liền bắt trói ông Câu Phụng, cha Quý và 32 giáo hữu khác áp giải về Châu Đốc. Trước mặt quan, vì có người tố cáo, ông Câu khẳng khái xác nhận mình đã từng tiếp đón và cho thừa sai nước ngoài trọ tại nhà mình. nhưng sau đó, dù tra tấn hay dụ dỗ nhiều lần, ông nhất định không khai thêm chi tiết nào khác về các thừa sai, và cương quyếtk bỏ đạo.

 

Kỷ vật cuối cùng

 

Sau sáu tháng giam giữ, không hy vọng gì các tù nhân đổi ý, các quan trấn Châu Đốc làm án gởi về kinh đô xin xử giảo và vua Tự Đức châu phê liền. Ngày 31.07, linh mục Phêrô Đoàn Công Quý và ông Câu Lê Văn Phụng được đưa ra pháp trường Chà Và. Cả hai vị bình tĩnh, cha Quý vừa đi vừa đọc kinh Mân Côi, còn ông Câu thì dặn dò các bạn hữu tha thứ cho những kẻ hại mình.

 

Tại pháp trường, ông câu gặp các con mình. ông đeo vào cổ con gái – cô Anna Nhiên – ảnh Thánh Giá và nói: "Con ơi, hãy nhận lấy kỷ vật của ba. Đây là ảnh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Anh này quý hơn vàng bạc bội phần. Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé".

 

Ông cũng dặn con trai, đừng chôn cất rầm rộ, và nhớ chôn ông bên cạnh cha sở của mình. Tiếp theo, hai chứng nhân của Chúa quỳ xuống cầu nguyện. Cha Quý giải tội cho ông Câu. Sau ba tiếng chiêng vang, vị linh mục bị chém dầu, còn ông Câu Emmanuel bị xiết cổ bằng dây thừng do hai người kéo.

 

Đức Piô X suy tôn hai vị tử đạo lên bậc Chân Phước ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Đặc biệt ông câu Emmanuel Phụng được đứng trong số sáu vị đứng đầu danh sách 117 hiển thánh tại Việt Nam.

 

Nghĩa cử quảng đại tha thứ của ông câu Emmanuel Lê Văn Phụng trước giờ tử đạo đã là bài giảng hùng hồn nhất về sự bao dung của đức bác ái Kitô giáo.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

 

Trường thi tử đạo

 

Lê Văn Phụng là ông trùm họ

Năm Bính Thìn (1796) sinh trọ An Giang

Tính người cương trực đàng hoàng

Ông hay nói thẳng không màng thân quen

 

Trong họ đạo lo toan kiến thiết

Ngôi thánh đường cho thiệt khang trang

Tiếng thơm trong họ ngoài làng

Ông còn chơi rộng đến hàng huyện quan

 

Thời cấm đạo lo toan cất giấu

Các Cố Tây nương nấu trong nhà

Ngoài ra còn các cha ta

Khi đi khi ở vào ra bình thường

 

Ai ngờ bỗng tai ương mang đến

Mấy người lương thân quyến tham tiền

Chia nhau theo dõi liên miên

Có lần bắt gặp chủ chiên nước ngoài

 

Trong đêm vắng các ngài dâng lễ

Tại nhà ông chúng kể rõ ràng

Báo cáo cặn kẻ đàng hoàng

Xưa nay quan huyện dễ dàng với ông

 

Muốn ăn chắc báo ông quan trấn

Cho bao vây cẩn thận đêm khuya

Trong ngoài kín mít êm ru

Sáng ra ập đến giấu thu cách nào

 

Ông trùm Phụng làm sao ngờ được

Ðem cha Ðịnh ngoại quốc trốn ngay

Còn cha Quý trong vòng vây

Tự mình ra nộp Ðức Thầy tuyên xưng

 

Tôi tên Quý chính danh đạo trưởng

Giảng đạo trời ảnh hưởng đến ai

Lệnh vua sai bắt thưa ngài

Còn ông trùm Phụng chẳng nài tuyên xưng

 

Người Công giáo tôi tin có Chúa

Sống thương người chan chứa hồng ân

Một đời sống đạo chuyên cần

Ðời này tích đức để dành đời sau

 

Còn cái lệnh bắt nhau bỏ đạo

Thì tôi đây tuyên cáo rằng không

Cho dù roi sắt vạc đồng

Bảo tôi quá khoá cũng không được nào

 

Quan thấy rõ không sao thuyết phục

Sáu tháng giam rút cục không thành

Bèn làm bản án về kinh

Ông này xử giảo điển hình biết tay

 

Ông trùm Phụng khi hay tội ấy

Thật vui mừng như thấy thiên nhan

Có cô con gái tên Nhiên

Trao ảnh chuộc tội như khuyên vài lời

 

Ảnh thánh giá trên đời quý nhất

Theo ý Cha quý thật hơn vàng

Nói xong bình tĩnh đàng hoàng

Pháp trường xử giảo dễ dàng quy thiên

 

Kỷ Mùi (1859) tử đạo trên niên giám

Là chứng nhân bảo đảm đức tin

Rôma Toà Thánh hướng nhìn

Kỷ Dậu (1909) phong thánh trăm nghìn hồng ân

 

Lời bất hủ: Tại pháp trường cha và ông Trùm Phụng gặp các con mình. Ông đeo vào cổ con gái Anna Nhiên ảnh Thánh giá và nói: "Con ơi, hãy nhận lấy kỷ vật của ba, đây là ảnh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần, con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm