Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ra đi rao giảng Tin Mừng

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Ra đi rao giảng Tin Mừng

 

Vâng nghe tiếng Chúa gọi mời,

Ra đi rao giảng Nước Trời nơi nơi.

Ra đi đến với muôn người,

Dựng xây cuộc sống sáng ngời yêu thương.

Ra đi chẳng ngại sầu vương,

Kiên trung vững bước theo đường Chúa xưa.

Dẫu nhiều dong duỗi nắng mưa,

Tin yêu Thập Giá dẫn đưa ngày ngày.

Ra đi gieo rắc Lời Ngài,

Tin Mừng cứu độ trải hoài khôn nguôi.

Thôn sâu, thành thị ngược xuôi,

Rộn ràng, tươi nở thắm môi nụ hồng.

Mênh mông trên khắp nương đồng,

Lúa vàng chín rộ những trông thợ trời.

Ra đi theo tiếng gọi mời,

Mở mang Nước Chúa đẹp lời hoan ca.

 

Giuse Trần Thế Tiến