Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Linh mục

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH 

Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Linh mục

Ngày 03 tháng 07

 

Tin mừng

 

Tin mừng thánh Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.


12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.


13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.


14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.


15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.


16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.


17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.


18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.


19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 


 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

 

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

  

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A.

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Canh giữ

c. Cầu nguyện

d. Ban nhiều dấu lạ

 

a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai ? (Ga 17,14)

a. Cha

b. Giáo Hội

c. Các Ngôn sứ

d. Ông Môsê

 

a4. Ai đã ghét các môn đệ ? (Ga 17,14)

a. Thế gian

b. Vua chúa

c. Tín hữu

d. Cả a, b và c đúng

 

a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

a. Gìn giữ

b. Đe dọa ma quỷ

c. Xua trừ ác thần

d. Cầu nguyện

 

B. Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Linh mục

 

b1. Linh mục Philipphê Phan Văn Minh, Sinh năm 1815 tại Cái Mơn, Vĩnh Long, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Philipphê Phan Văn Minh chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Linh mục Philipphê Phan Văn Minh chịu tử đạo tại Ðình Khao vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1838

c. Năm 1853                                   

d. Năm 1862

 

b4. Linh mục Philipphê Phan Văn Minh được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Philipphê Phan Văn Minh được mừng kính vào ngày nào ?

aNgày 21 tháng 12             

b. Ngày 11 tháng 10

c. Ngày 03 tháng 07             

d. Ngày 26 tháng 05

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói đã truyền lại cho các môn đệ điều gì của Cha ? (Ga 17,14) 
 

02. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

03. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

 

04. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17

 

05. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)

 

06. Lời Cha là gì ? (Ga 17,17)

 

07. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề

Linh mục Philipphê Phan Văn Minh

 

* Tin mừng thánh Gioan 17,19

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)

a3. a. Cha (Ga 17,14)

a4. a. Thế gian (Ga 17,14)

a5. a. Gìn giữ (Ga 17,15)

 

B. Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Linh mục

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. b. Bị xử trảm

b3. c. Năm 1853

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. c. Ngày 03 tháng 07

 

III. Ô CHỮ

 

01. Lời (Ga 17,14)
02. Gìn giữ (Ga 17,15)
03. Truyền lại (Ga 17,14)
04. Thánh hiến (Ga 17,17)
05. Hư mất (Ga 17,12) 
06. Sự thật (Ga 17,17)
07. Ác thần (Ga 17,15)


Hàng dọc : Linh mục

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Philipphê Phan Văn Minh (1815-1853)

 

Philipphê Phan Văn Minh, Sinh năm 1815 tại Cái Mơn, Vĩnh Long, Linh mục, bị xử trảm ngày 3/07/1853 tại Ðình Khao dưới đời vua Tự Ðức.Đức Cha Lêo XIII suy tôn cha Philiphê Phan Văn Minh lên bậc chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 3/07.

 

Bên kia bờ sông Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long trước khi đến Cái Sơn Bè, theo thói quen người ta dọn một bữa ăn ngon cho tử tội trước khi xử trảm. Nhưng tử tội linh mục Philphê Minh đã từ chối, chẳng phải lo sợ hãi nuốt không nổi, vì trên đường ra pháp trường cha đã chẳng luôn hiên ngang tươi cười đó sao ?

 

Thế nhưng chỉ còn ít phút nữa để hoàn thành sứ mạng nơi trần thế, ít phút nhưng không phải thời gian tầm thường, ít phút là cao điểm của một kiếp nhân sinh. Để sống trọn vẹn vài phút đó, cha Minh đã chọn một thức ăn khác, như một thứ lương thực cần thiết cao quý hơn: cha quỳ xuống ngửa mặt lên trời âm thầm cầu nguyện. Và sau bữa ăn tâm linh cuối cùng, cha nói ngắn gọn với lý hình: "Đã xong rồi."

 

Một hồi chiêng trống vang lên, thời gian như chùng lại trang trọng và linh thiêng trong giờ phút cuối cùng của đời cha. Những giây phút thật ý nghĩa, thật trọn vẹn thật tràn trề trôi qua, cha được bước vào cõi hạnh phúc vĩnh cửu sau khi lý hình vung nhát gươm kết liễu cuộc hành trình làm chứng cho Đức Kitô.

 

Sinh trưởng trong một gia đình đạo đức và lễ nghĩa thuộc làng Cái Mơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, năm At Hợi (1815). Philiphê Phan Văn Minh con ông Đaminh Phan Văn Đức và bà Anna Tiếu, là người con út trong gia đình có 14 anh chị em. Cha mẹ cậu mất sớm mọi việc trong nhà đều do một mình người chị đảm đang "người chị thư’ hai" này đã lo cho các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Cậu Minh được học hỏi giáo lý chu đáo để rước lễ lần đầu, rồi lãnh nhận bí tích thêm sức năm 13 tuổi. Sau đó cậu được Đức Cha Tabert Từ nhận cho đi học chủng viện Lái Thiêu. Nhưng chỉ ít lâu, do sắc lệnh cấm đạo 1833 của vua Minh Mạng chủng viện phải giải tán.

 

Thời gian này thầy Minh được theo Đức cha Từ qua Thái Lan, rồi đến trọ tại chủng viện Pénang, Mã Lai. Thày có vinh dự được Đức Cha gọi qua Calcutta (Ấn Độ) để hợp tác với ngài soạn bộ từ điển La Tinh – Việt Nam năm 1838. khi Đức Cha qua đời thầy lại trở về Pénang tiếp tục học thần học, các giáo sư và bạn đọc đều quý mến thầy, một sinh viên xuất sắc, học giỏi và có tinh thần đạo đức.

 

Hết thời gian học tại Pénang, thầy Minh trở về nước và được Đức Cha Cuênot Thể truyền chức linh mục năm 1940 tại Gia Hữu. Sau khi vua Minh Mạng băng hà, Giáo hội được hưởng một thời kỳ an bình dễ chịu hơn. Vua Thiệu Trị lên ngôi tuy không huỷ bỏ những sắc lệnh cấm đạo, nhưng không gắt gao thi hành như trước nữa. Nhờ đó cha Minh có thể đi thăm viếng, dạy kinh cho các tín hữu ở vùng Tiền Giang, Hậu Giang. Những làng như Đầu Nước, Xoài Mút, Chợ Búng, Ba Dòng, Cái Nhum, Cái Mơn, Bãi San... đều còn ghi dấu chân truyền giáo của cha. Khi vua Tự Đức lên ngôi năm 1847, việc cấm đạo vẫn lắng dịu ít lâu. Nhưng sau đó lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

 

Sau chiếu chỉ tháng 08.1848, và nhất là chiếu chỉ tháng 03.1851 truyền phải chém đầu thả trôi sông Tây dương đạo trưởng, tra tấn và xử tử các các giáo sĩ bản quốc cố chấp, phát lưu những người theo Gia tô tử đạo. Vua còn ghi rõ các quan phải triệt để thi hành mệnh lệnh này.

 

Trong tình hình hết sức khó khăn đó, cha Minh vẫn bình tĩnh chu toàn bổn phận của một mục tử : cha vẫn đi lại khuyến khích các tín hữu, mở các lớp giáo lý và trao ban các bí tích.

 

Khi đó ở làng Mặc Bắc, có một người tên Nhẫn, vì có lần xin tiền cha Lựu không được, nên để tâm thù oán và đi tố giác với quan. Ngày 26.02.1853, quan sai lính đến vây nhà ông trùm Lựu nhưng cha Lựu đã đi nơi khác, còn cha Minh và vài chủng sinh đang ở trọ đó. Để cứu cha Minh ông trùm Lựu đứng ra nói: "Thưa quan không có đạo trưởng Lựu ở đây. Lựu chính là tên tôi." Họ thấy dáng dấp cụ chỉ là nông dân lam lũ, nên tiếp tục đi lục soát khắp nhà. Khi đó cha Minh sợ quan quân, vì mình mà hại gia đình ông Trùm, nên ra mặt nhận mình là linh mục. Thế là cùng với bảy vị chức dịch trong vùng, cha bị bắt trói và đeo gông và đẩy đưa xuống thuyền đưa về giam tại Vĩnh Long.

 

Tại đây quan tổng đốc hạch hỏi cha về các linh mục khác, những nơi đã trú ẩn, nhưng không khai thác được gì cả. Những ngày sau quan dùng mọi cách, khi thì dụ dỗ khi thì dọa nạt, khi quân lính kéo cha qua khỏi Thập Giá để bắt cha chối đạo. Nhưng cha Minh vẫn giữ lập trường của mình, trung thành với Đức Kitô và gíao hội. Thấy cha còn trẻ mới 38 tuổi, lại hiền lành học thức, các quan muốn tìm cách cứu cha, họ không bắt cha bước qua Thập Giá nữa chỉ cần cha nói miệng là "đã bỏ đạo" cũng được tha. Nhưng cha Minh một mực từ chối đề nghị này.

 

Không thể làm gì hơn được, các quan cho lính đưa cha về giam tại Tuyên Phong chờ ngày lãnh án. Nghe án xử từ kinh đô đã gửi về cha Minh quỳ gối tạ ơn Chúa, rồi an ủi các anh em bạn tù nên vui lòng tuân theo ý Chúa, hẹn tái ngộ trên nước trời. Cha nói : "Xin anh em vững dạ cậy trông Chúa, ngài chẳng từ bỏ ai và ngài sẽ thưởng công bội hậu cho những ai tận tâm tôn thờ ngài". Cha cũng căn dặn một tín hữu ở ngoài : tiền bạc của cha nếu còn lại, đừng phí tổn ma chay lớn làm chi, cứ đem phân phát hết cho người nghèo.

 

Cuối cùng ngày mong đợi của cha đã đến. Cha vui vẻ lần chuỗi tiến ra pháp trừơng, qua bờ Sông Long Hồ đến Cái Sơn Bé, quân lính dọn bữa ăn sau cùng, nhưng cha Minh không thiết gì nữa. Cha chăm chú cầu nguyện, sau hồi chiêng trống rền vang. Lưỡi gươm lý hình đã đưa linh hồn vị anh hùng tiến thẳng về thiên Quốc. Lời nguyện cầu thánh thiện sau hết của cha Minh còn âm vang trong lòng những người hiện diện.

 

"Lạy Chúa xin thương xót con, lạy Đức Giêsu, xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ để vinh danh ngài. Lạy Mẹ Maria xin nâng đỡ con ".

 

Hôm đó là ngày 03.07.1853. thi thể vị tử đạo được an táng dưới nền một nhà lớn vừa được đốt phá ở Cái Mơn. Năm 1960, di cốt ngài được đưa về Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn trong dịp lễ cung hiến.

 

Đức Cha Lêo XIII suy tôn cha Philiphê Phan Văn Minh lên bậc chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Chủng viện giáo phận Vĩnh Long đã nhận thánh Philiphê Minh làm bổn mạng.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

Ngày 25/12/1842 Thầy Philipphê viết lời phi lộ

cho việc xướng họa chủ đề Giatô Cơ Ðốc

 

Giatô Cơ Ðốc đấng con Trời

Ðặc cách lâm phàm cứu khắp nơi

Chẳng lấy lợi danh mà tạo nghiệp

Không dùng vương bá để xây đời

Vâng lời Thiên mệnh đành thân diệt

Gánh tội nhân gian chịu máu rơi

Dĩ nhược thắng cường mệnh chứng tỏ

Kiếp sau hiện hữu sống muôn đời

 

-------------------

 

Phan Văn Minh còn khai hội thơ cho một đợt khác,

50 bài với chủ đề Vịnh Ê-Van

 

Gia cang đất nước với thân danh

Tô điểm Ê-Van tận gốc nhành

Cơ cấu nhân sinh theo Ðạo Thánh

Ðốc hành thế sự với tâm thành

Con đường bác ái khi chung sống

Ðức độ công bằng lúc đấu tranh

Chúa đã hoằng khai nguồn cứu độ

Trời cao không bỏ kẻ ngay lành

 

--------------------

 

Sài Gòn 25/12/1842 Tác giả Thánh Philipphê Phan Văn Minh Linh mục Tử đạo

Dưới chủ đề Nước Trời Ca, Nhà thơ Họ Phan đã sáng tác 29 bài ca

 

Nước Trời giống một vật chi

Ví như hột cải tí ti đen tròn

Gieo vào đất một thời gian

Mọc lên đâm tược nẩy nhành xum xuê

Chim trời bốn hướng bay về

Nắng thì núp bóng, mưa thì an thân

 

--------------------

 

Sài Gòn 25/12/1842 Tác giả Thánh Philipphê

Phan Văn Minh Linh mục Tử đạo

 

Nước Trời rộng mở gian trần

Hễ ai trung tín hiến thân vì Người

Máu đào tử đạo sáng tươi

Thấm sâu đất Việt rạng ngời chiếu soi

Cháu con các Thánh giống nòi

Anh hùng nhân chứng học đòi noi gương

Cha Ông Tiên Tổ dẫn đường

Ngày sau hội ngộ, hành hương nước Trời

 

--------------------

 

Trường thi tử Đạo.

 

Phan Văn Minh sinh năm Ất Hợi (1815)

Tại Cái Mơn quê nội Vĩnh Long

Cha mẹ mất sớm long đong

Người chị lo liệu từ trong chí ngoài

 

Thật khôn khéo thật tài lo liệu

Như Mẹ hiền túng thiếu đông em

Tinh thần vật chất nghèo hèn

Chị tôi thật khéo đáng khen kiên trì

 

Tinh thần vật chất thì chu đáo

Cho học hành cơm cháo đói no

Lần đầu rước lễ mừng lo

Chu toàn thêm sức cũng do Ðức Thầy (Ðức Cha)

 

Lái Thiêu học, nơi đây chủng viện

Ðược ít lâu tai biến can qua

Nhà tràng giải tán cho ra

Thầy đi lánh nạn Ðức Cha Berd Từ

 

Cùng Giám mục định cư xứ Thái (Thái Lan)

Thầy vô chủng viện tại Pénang

Sau rồi Ấn Ðộ gọi sang

Tự điển La Việt giỏi giang tuyệt vời

 

Và ngược lại Việt La tự điển

Thầy thông minh đặc biệt gắn liền

Với Ðức Cha Berd soạn biên

Ấn in hai cuốn đầu tiên phát hành

 

Thầy Minh đã nổi danh từ đấy

Về thần học hồi ấy Pénang

Giáo sư bạn học lân bang

Rất là quý mến tôn hàng thông minh

 

Rồi sau đó hồi kinh về nước

Chúa quan phòng đạo được tự do

Thầy đi phục vụ chăm lo

Dạy kinh dạy bổn giúp cho các miền

 

Ðức cha Thể ngài liền công bố

Phong linh mục một số quý thầy

Cha Minh được chọn từ đây

Ngài đi thăm viếng miền Tây chuyên cần

 

Cha vẫn lo bản thân thánh hóa

Còn quan tâm đến cả tương lai

Tông đồ nối nghiệp lâu dài

Chủng sinh đệ tử do ngài đảm lo

 

Vua Tự Ðức gởi cho chiếu chỉ

Khắp các nơi tu sĩ khó khăn

Cha Minh ngài vẫn siêng chăm

Chu toàn bổn phận đi thăm khắp miền

 

Ðến họ đạo kế liền Mặt Bắc

Có tên Nhẫn lặt vặt xin tiền

Ðể tâm thù oán như điên

Lên quan tố giác lính liền bổ vây

 

Cha Minh ở nơi đây Trùm Lựu

Ông nhận ngay không chịu chỉ ai

Cha lo liên lụy vì ngài

Nhận mình linh mục, quan sai trói liền

 

Mang gông cổ xuống thuyền thị trấn

Tại Vĩnh Long quan trấn hỏi cha

Các nơi trú ẩn gần xa

Thấy cha học thức rất là thông minh

 

Các quan muốn thực tình để cứu

Không ép cha kéo níu dắt qua

Chỉ cần nói, bỏ đạo mà

Cha Minh khẳng định chẳng thà chết thôi

 

Thấy không đạt phải ngồi chờ án

Giam Tuyến Phong vua phán gởi về

Bạn tù yên ủi say mê

Hẹn ngày tái ngộ trên quê Nước Trời

 

Ngày mong đợi kíp thời đã đến

Cha hiên ngang dâng hiến pháp trường

Nguyện cầu Ðức Mẹ xót thương

Cầu bầu cùng Chúa dẫn đường con đi

 

Sau chiêng trống tức thì đao phủ

Cầm thanh gươm chém đủ đầu rơi

Cái Mơn an táng nghỉ ngơi

Rồi sau hài cốt về nơi Sài Gòn

 

Phúc tử đạo sử son chép lại

Năm Quý Sửu (1853) trảm tại Ðinh Khao

Canh Tý (1900) Toà Thánh ban trao

Suy tôn Á thánh trời cao hộ phù

 

Lời bất hủ: Cha Minh an ủi các bạn tù nên vui lòng tuân theo ý Chúa, hẹn ngày tái ngộ trên nước Trời, Cha nói: "Xin anh em vững lòng tin và hết dạ cậy trông Chúa. Ngài chẳng từ bỏ ai, và sẽ thưởng công bội hậu cho những ai tận tâm tôn thờ Ngài". Lời nguyện sau cùng của cha: "Lạy Chúa, xin thương xót con, lạy Ðức Giêsu, xin cho con sức mạnh và cam đảm chịu khổ để vinh danh Ngài. Lạy Mẹ Maria , xin nâng đỡ con".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm