Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Chúa

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Lời Chúa

 

Lời của Chúa là đèn trời soi lối

Ngọn hải đăng đưa con tới bên Ngài

Là hạt giống luôn gieo rắc, đẹp thay!

Là của ăn cho đời ai no thỏa.

Lời của Chúa, Lời chân lý chiếu tỏa

Lời hằng sống, Lời đã hóa thương yêu

Lời ca vang ngân nga mỗi sớm chiều

Khúc ru êm luôn mỹ miều, trầm lắng.

Lời ủi an khi cuộc đời cô vắng

Lời ngọt ngào trải khắp nguồn suối ân

Khơi động nên niềm tin yêu vô ngần

Để đời con luôn kiên tâm theo Chúa.

Lời của Chúa, Lời ân tình chất chứa

Trọn cuộc đời, con đoan hứa vâng nghe

Luôn thực thi trên muôn lối đường về

Mong ngày sau được hưởng quê Thiên Quốc.

Lời của Chúa mãi sáng ngời ngọn đuốc

Ánh sao mai đưa dẫn bước đường dài

Nguyện đời con biết loan báo Lời Ngài

Đem Tin Mừng đến trần ai khắp chốn.

 

Giuse Trần Thế Tiến