Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hai nguồn suối ân

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Hai nguồn suối ân

 

Phêrô, Phaolô hai Thánh tông đồ

Trọn cuộc đời vâng theo Đức Kitô

Là trụ cột xây dựng nên Hội Thánh

Là chứng nhân đem Tin Mừng khắp nơi.

Kìa Phêrô còn đó nước mắt rơi

Sau ba lần đã chối bỏ Chúa rồi

Với tấm lòng biết ăn năn thống hối

Được Chúa thương, trao coi sóc “chiên người”.

Kìa Phaolô đang tìm bắt đạo trời

Đường Đamát đã quỵ ngã, gươm rơi

Ơn cải hóa biết quay về với Chúa

Thành tông đồ nhiệt huyết của lương dân.

Bản hùng ca nhịp tấu vang trong ngần

Hai Vị Thánh hằng tin yêu, dấn thân

Noi gương Thầy đến can trường chịu chết

Làm của lễ dâng hiến đẹp lòng Cha.

Nay các Ngài hưởng vinh phúc cao xa

Xin đoái thương đoàn con chốn lệ sa

Và gìn giữ, chở che Hội Thánh Chúa

Trong tình mến, trong hiệp nhất muôn người.

Hai Vị Thánh, hai vì sao sáng ngời

Nguồn suối ân tuôn trào mãi khôn vơi

Nền đá tảng để Giáo Hội kiên vững

Ngọn đuốc thiêng dẫn soi tới Quê Trời.

 

Giuse Trần Thế Tiến