Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Gioan Tẩy Giả

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Thánh Gioan Tẩy Giả

 

Tên gọi là Gioan

Đã cất tiếng hô vang

Mở đường cho Đức Chúa

Đến với dân của Người.

Gioan thật tuyệt vời

Khi chưa sinh ra đời

Được sạch tội nguyên tổ

Khi Mẹ Chúa ghé thăm.

Từ hoang địa khô cằn

Gioan đã bao năm

Ăn mặt ong, châu chấu

Sống tâm tình ăn năn.

Ngài hối thúc muôn dân

Hãy dọn lòng sẵn sàng

Đón chờ ngày Chúa đến

Đón chờ ngày hồng ân.

Lòng thành con tri ân

Nguyện noi gương Thánh nhân

Biết hy sinh phục vụ

Đem tin yêu cho đời.

 

Giuse Trần Thế Tiến