Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nguyện Chúa Thánh Thần

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

Nguyện Chúa Thánh Thần

 

Như khi xưa trong ngày lễ ngũ tuần

Thần Khí Chúa trong tình mến trào tuôn

Đã ngự đến mang thân hình lưỡi lửa

Niềm đỡ nâng ban tràn xuống môn sinh.

Thánh Thần đến khơi nguồn sống đẹp xinh

Các tông đồ bừng cháy lửa tim mình

Biết ra đi loan truyền Lời chân lý

Làm chứng nhân cho Tin Mừng khắp chốn.

Hôm nay đây, chúng con nguyện ơn trời

Ban Thánh Thần tràn ngập mãi khôn vơi

Để Ngài luôn canh tân Hội Thánh Chúa

Trong tình mến, trong hiệp nhất muôn người.

Và ban xuống chúng con ơn sáng soi

Biết kiên tâm, dấn thân vì Nước Trời

Đem yêu thương, đem Tin Mừng cứu độ

Đến ngàn phương, mọi nhân thế gần xa.

Thánh Thần Chúa nguồn suối ân chan hòa

Cho chúng con mùa hồng phúc nở hoa

Đường tin yêu có Ngài luôn dẫn dắt

Mãi đẹp hoài, trong ngần câu hoan ca.

 

Giuse Trần Thế Tiến