Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đến với người đau khổ

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Đến với người đau khổ

 

Ngày lại ngày, con đi tìm Chúa

Ngài ở đâu, Thiên Chúa của con?

Đường xa dẫu những hao mòn

Con tìm gặp Chúa sắt son ân tình.

Ngài ở đây trong tình thương mến

Khi con biết tìm đến tha nhân

Nơi ai đau khổ đường trần

Nơi ai gánh nặng đang cần đỡ nâng.

Khắp gần xa như vang tiếng gọi

Gợi lòng con đem tới niềm vui

Sẻ chia cơm áo cho đời

Lau khô dòng lệ phận người khóc than.

Những sai con truyền loan Lời Chúa

Cho tình trời chất chứa nơi nơi

Chung xây cuộc sống đẹp ngời

Cùng nên hiệp nhất trong Người là Cha.

Kìa Thập Giá nở hoa cứu độ

Nguồn phúc vinh từ đó mở ra

Để ai gian khổ lệ sa

Được niềm an ủi, hoan ca ngày về.

 

Giuse Trần Thế Tiến