Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa về trời

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Chúa về trời

 

Chúa về trời trong ánh quang ngời sáng

Giữa tưng bừng vang muôn tiếng đàn ca

Đã mở ra mùa ân phúc chan hòa

Đã mở ra bến an lành Thiên Quốc.

 

Chúa về trời để con được tiếp bước

Một ngày sau cũng hưởng phúc Nhan Ngài

Đời tin yêu con tín thác từ đây

Câu hoan ca đi trên đường Thập Giá.

 

Chúa về trời trên Ngai Cao chiếu tỏa

Bên hữu Cha, làm Vua hết muôn loài

Suối tình yêu ngàn năm vẫn tuôn hoài

Vẫn xót thương đời khổ đau nhân thế.

 

Chúa về trời dẫu xa rời dương thế

Nhưng Ngài vẫn còn hiện hữu nơi đây

Nơi Nhà Chầu vẫn ẩn thân đêm ngày

Hy Lễ xưa vẫn sớm chiều tiếp diễn.

 

Chúa về trời nơi uy nghi Cung Điện

Ngài đã hứa ở bên con mãi thôi

Sai con đi đến khắp bốn phương trời

Đem Tin Mừng, truyền rao Lời Hằng Sống.

 

Chúa về trời lại ban Thánh Thần xuống

Thêm sức mạnh, thêm ủi an muôn người

Rồi một ngày Chúa sẽ đến rạng ngời

Đưa con về hưởng phúc vinh Nhà Chúa.

 

Giuse Trần Thế Tiến