Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình Chúa yêu con

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Tình Chúa yêu con

 

Chúa ơi! Tình Chúa thật bao la

Hồng ân mưa xuống những chan hòa

Như trời, như biển mênh mông quá

Suối nguồn ơn phúc mãi trào ra.

Chúa ơi! Tình Chúa tựa khúc ca

Đường dài khổ giá đã đi qua

Khơi mở cho con nguồn sống mới

Gọi mùa cứu độ thắm màu hoa.

Chúa ơi! Tình Chúa hằng thiết tha

Đẹp như trăng sáng, tựa sao sa

Vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn thao thức

Vẫn lòng thương xót luôn hải hà.

Chúa ơi! Tình Chúa mãi mênh mang

Khứng ban hạnh phúc cõi Thiên Đàng

Cho ai lòng thành Tin Cậy Mến

Đường dài Thánh ý hoài “xin vâng”.

Chúa ơi! Tình Chúa gọi con về

Tránh xa tội lỗi bao đam mê

Hy sinh phục vụ mau dấn bước

Ở trong Nhà Chúa phúc tràn trề.

 

Giuse Trần Thế Tiến