Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bí Tích Tình yêu

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Bí Tích Tình yêu

 

Con tin thật Chúa ngự trong Thánh Thể

Nơi Nhà Tạm, Ngài hằng luôn náu thân

Làm của ăn để nuôi sống nhân trần

Cho đời con được chan hòa trong Chúa.

 

Nguồn tình yêu mãi tuôn tràn chan chứa

Máu Thịt Ngài đã tự hiến trao ban

Bản tình ca nhịp tấu vang trong ngần

Trọn đời con lâng lâng niềm cảm mến.

 

Thánh Thể Ngài mời gọi con mau đến

Năng lãnh nhận, đón rước Chúa vào lòng

Mãi ở lại trong tình Chúa mênh mông

Hầu lãnh nhận ngợp đầy muôn ơn phúc.

 

Ôi! Tình Ngài muốn bên con mọi lúc

Đã thiết lập ra Thánh Thể yêu đương

Để dẫn con đến cõi phúc Thiên Đường

Niềm sướng vui đời đời trong Nhà Chúa.

 

Trong tin yêu, trọn đời con đoan hứa

Luôn tìm về với Thánh Thể tình yêu

Tiếng chuông ngân vang gọi mỗi sớm chiều

Luôn chọn Ngài là Thần Lương nuôi sống.

 

Giuse Trần Thế Tiến