Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng thương xót Chúa

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Lòng thương xót Chúa

 

Hạnh phúc thay đời luôn có Chúa

Ở nơi Ngài chan chứa hồng ân

Lòng thương xót những vô ngần

Như nguồn suối trải xa gần nơi nơi.

 

Kìa Mát-thêu đang ngồi thu thuế

Một “quan quyền” phù thế đấy thôi

Hôm nay gặp được Chúa rồi

Thành người môn đệ sống đời chứng nhân.

 

Kìa Gia-kêu thành tâm đón Chúa

Chúa đã đến cứu chữa đời ông

Ơn trên trải xuống cõi lòng

Hồng ân cứu độ thắm hồng nở hoa.

 

Kìa là Mac-đa-la tội lỗi

Đã trọn niềm thống hối ăn năn

Chúa thương tha thứ lỗi lầm

Trái tim tình Chúa vô ngần đẹp xinh.

 

Kìa người nữ ngoại tình đem lại

Chúa vẫn luôn quảng đại thứ tha

Khuyên răn tội lỗi tránh xa

Con đường lỡ phạm chớ sa chân vào.

 

Kìa trên đường truyền rao Nước Chúa

Ngài đã từng cứu chữa bao người

Tìm đến với kẻ đơn côi

Lòng thương xót vẫn khôn vơi dạt dào.

 

Kìa Thập Giá tuôn trào ơn phúc

Người trộm lành thành thực van xin

Chúa thương ban cõi Thiên Đình

Hoan ca lãnh hưởng phúc vinh Nhà Ngài.

 

Kìa quân dữ đứng đây sỉ vả

Ngài đã chịu nhục mạ đớn đau

Xót thương Ngài vẫn nguyện cầu

Xin Cha tha thứ trước sau vẹn tròn.

 

Kìa dòng máu chảy tràn muôn lối

Ngài tự hiến cứu rỗi thế nhân

Dệt nên khúc hát trong ngần

Thập Giá còn đó hồng ân dư đầy.

 

Một Phê-rô còn đây nước mắt

Sau ba lần ngoảnh mặt trối Thầy

Chúa thương trao phó dân Ngài

Đứng đầu Hội thánh quản cai toàn cầu.

 

Một Phao-lô bấy lâu bắt Chúa

Đến một ngày ngã ngựa, gươm rơi

Được ơn cải hóa cuộc đời

Thành người nhiệt huyết rao Lời Chúa luôn.

 

Và ngày nay suối nguồn thương xót

Vẫn trải đầy vị ngọt mến yêu

Thánh Thể nuôi dưỡng sớm chiều

Từ nơi Nhà Tạm ban nhiều Thánh ân.

 

Và ngày nay đường trần bước tới

Chúa vẫn luôn đứng đợi con thôi

Lòng thương xót Chúa sáng ngời

Mở lòng, con nhận tình trời bao la.

 

Giuse Trần Thế Tiến