Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thơ Thập Giá

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Thập Giá Tình Yêu

 

Tình yêu Thập Giá thật là cao siêu

Màu nhiệm cao vời ai đâu thấu hiểu

Một tình yêu ôi bao la, huyền diệu

Vượt không gian và lướt cả thời gian.

Cuộc đời con Ngài thương yêu vô ngần

Đã từ trời hạ sinh chốn trần gian

Mặc xác phàm để cứu chuộc nhân thế

Chết u sầu, nhục nhã như phạm nhân.

Con có là chi mà Ngài mãi ân cần

Ban hồng ân, dọi sáng nguồn chân lý

Giải thoát con khỏi muôn vòng tội lụy

Luôn chở che, đỡ nâng suốt dặm trường.

Thập Giá Chúa, Thập Giá của tình thương

Ngài chết đi để dẫn lối mở đường

Mà cùng đích là niềm vui sống lại

Được vinh quang trong ơn phúc tràn đầy.

Ôi Thiên Chúa! Con sấp mình thờ lạy

Nguyện theo Chúa đi hết con đường dài

Và ôm ghì Tình yêu nơi Thập Giá

Để chết đi cùng phục sinh với Ngài.

 

 

Thập Giá vinh thắng

 

Ngước nhìn Thập Giá ngất cao,

Đây Con Thiên Chúa hiến trao nộp mình.

Can-vê, Chúa chịu nhục hình,

Dang tay gánh hết tội tình thế nhân.

Uy linh Thập Giá ngút ngàn,

Tình yêu Thiên Chúa tỏa lan đất trời.

Trào tuôn nơi trái tim Người,

Từng dòng máu thắm, ngời ngời Thánh ân.

Cây Thập Giá, Chúa từ nhân,

Con xin cúi lạy, muôn vàn kính yêu.

Dẫu đời con bội nghĩa nhiều,

Dạt dào Thập Giá mỹ miều thương yêu.

Ôi Thập Giá! Suối tình yêu,

Ôi Thập Giá! Luôn cao siêu, đẹp ngời.

Mở ra cánh cửa Nước Trời,

Phục sinh, vinh thắng, đời đời hoan ca.

Đường Thập Giá Chúa đi qua,

Con đường Ngài đã tiến ra pháp trường.

Con đường máu thắm còn vương,

Con đường dẫn tới quê hương Thiên Đàng.

 

 

Vươn cao Thập Giá

 

Từ cây Thập Giá vươn cao,

Từng dòng máu lệ những trào chảy ra.

Từ cây Thập Giá vươn xa,

Hồng ân cứu độ nở hoa đất trời.

Từ cây Thập Giá sáng ngời,

Niềm tin, tín thác một đời mến yêu.

Từ cây Thập Giá mỹ miều,

Mở ra cuộc sống Thiên Triều phúc vinh.

Từ cây Thập Giá ân tình,

Con xin thờ lạy, câu kinh vang hòa.

Từ cây Thập Giá hoan ca,

Con xin ôm trọn tình Cha muôn đời.

 

 

Tin yêu Thập Giá

 

Trọn đời con xin được theo chân Chúa

Sống tin yêu vác Thập Giá từng ngày

Dù đường dài bao gian khó bủa vây

Thập Giá Chúa vẫn là niềm vinh thắng.

 

Đồi Can-vê những nghe sao trầm lắng

Chính Giêsu đã gục ngã một chiều

Từng dòng máu đã đổ xuống vì yêu

Khơi gọi nên mùa hồng ân cứu độ.

 

Cánh cửa trời cũng mở ra từ đó

Thập Giá Chúa nguồn ơn phúc trao ban

Thập Giá Chúa nguồn bình an dâng tràn

Cho những ai hằng kiên trung vác lấy.

 

Ôi! Thập Giá hoài vươn cao đẹp mãi

Chúa đã đi để dẫn lối mở đường

Để cho con bao nỗi niềm vấn vương

Bước theo Ngài trọn tâm tình yêu mến.

 

 

Thập Giá Chúa

 

Ôi! Thập Giá thương đau

Máu lệ còn nhuốm màu

Từ trái tim đâm thấu

Dâng trào suối tình yêu.

Đồi Can-vê một chiều

Giữa hiu hắt, cô liêu

Giêsu đã gục ngã

Khơi mở mùa hồng ân.

Thập Giá Chúa từ nhân

Đã cứu độ nhân trần

Trổ sinh nguồn sống mới

Trong phúc vinh đẹp ngời.

Đến muôn thuở đời đời

Thập Giá vươn cao vời

Thành đuốc thiêng soi lối

Dẫn tới quê Thiên Đàng.

Sẽ chung phần vinh quang

Cho ai biết sẵn sàng

Vui đón nhận Thập Giá

Vững bước theo chân Ngài.

 

 

Tình yêu cứu độ

 

Nhiệm mầu thay tình yêu nơi Thập Giá

Đã vươn cao và cất nhắc con lên

Một tình yêu ngàn năm mãi vững bền

Mạch suối thiêng tuôn tràn ơn cứu rỗi.

 

Từng dòng máu đã rửa sạch tội lỗi

Để muôn người nên hiệp nhất yêu thương

Thập Giá Chúa dẫn con vượt dặm trường

Niềm vinh dự cho ai hằng yêu mến.

 

Thập Giá Chúa, Tình Yêu đã tự hiến

Khơi mở ra cánh cửa Nước Thiên Đàng

Cho đời con ân hưởng phúc cao quang

Muôn muôn đời hoan ca trong nhà Chúa.

 

Đường Thập Giá máu lệ còn chan chứa

Đường tình yêu mời gọi con ngày ngày

Sống tin yêu, bước theo Ngài từ đây

Cùng chết đi để cùng Ngài sống lại.

 

Giuse Trần Thế Tiến