Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thơ Thánh Giu-se

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

 

Mừng kính Thánh Cả Giuse

 

Lung linh trong tiết tháng ba,

Mừng kính Thánh Cả, bông hoa trắng ngần.

Cung đàn điệu nhạc lâng lâng,

Lòng người khắp chốn ca vang rộn ràng.

Giuse, Đấng Thánh cao quang,

Ân tình còn đó trào dâng dạt dào.

Sống đời gian khổ cần lao,

Niềm tin cậy mến ngọt ngào khôn vơi.

Khiêm nhường, khiết tịnh, vâng lời,

Nên người công chính tuyệt vời mẫu gương.

Cùng Maria, người bạn đường,

Dưỡng nuôi Thánh Tử mến thương ngợp đầy.

Trần gian mưa nắng tháng ngày,

Cầu Ngài tuôn đổ, trải hoài suối ân.

Câu kinh, lòng mến con dâng,

Một đời tâm nguyện xin vâng ý Trời.

Noi gương nhân đức của Người,

Đi trong tình Chúa sáng ngời tin yêu.

Mai sau lãnh phúc Thiên Triều,

Cùng Người bên Chúa mỹ miều hoan ca.

 

 

Người công chính

 

Xinh tươi như huệ trắng ngần,

Trên nơi thiên quốc triều thần tôn vinh.

Giuse bạn Đức Nữ Trinh,

Người cha công chính, uy linh cao vời.

Khi xưa Chúa xuống cõi đời,

Miền Nagiarét ơn người dưỡng nuôi.

Bao nhiêu vất vả ngược xuôi,

Buồn vui nhận lãnh với lời "xin vâng".

Dù cho sóng gió nguy nan,

Vẫn đẹp lòng Chúa, chứa chan ơn trời.

Với bao đức tính rạng ngời,

Khiêm nhường, khiết tịnh, một đời cần lao...

Ôi người cha thật thanh cao,

Đã nêu gương sáng cho bao gia đình.

Nay trên tòa Chúa hiển vinh,

Xin ngài thương chốn điêu linh khổ sầu.

Lời kinh con vẫn nguyện cầu,

Ngài ơi nâng đỡ, cầu bầu Chúa luôn.

Để tình Chúa mãi trào tuôn,

Đoàn con dương thế hưởng muôn ơn lành.

Mai ngày nơi cõi phúc vinh,

Lòng con yên nghỉ an bình bên cha.

 

 

Đấng Bảo Trợ

 

Giuse Thánh Cả, một người cha

Như huệ tinh trắng giữa vườn hoa

Khiết tịch, khiêm nhường, ngời nhân đức

Thanh cao, nghèo khó, những chan hòa

Trọn niềm “xin vâng” Thánh ý Chúa

Đời đời ân hưởng phúc cao xa

Giuse Thánh Cả, Đấng bảo trợ

Tình con cảm mến khúc hoan ca.

 

 

Bản trầm ca tuyệt vời

 

Lạy Thánh Cả Giuse

Con tâm nguyện vâng nghe

Lời Ngài luôn trìu mến

Từ trái tim dâng trào.

Lời ca êm ngọt ngào

Trong gian khổ cần lao

Vẫn tin yêu một Chúa

Nên công chính giữa đời.

“Xin vâng” đã đáp lời

Hằng tín thác ơn trời

Sống khiêm nhường, khiết tịnh

Những thanh cao, hiền hòa.

Nêu gương sáng người cha

Dệt ấm êm mái nhà

Là người chồng nhân đức

Cho Thánh gia đẹp ngời.

Nhìn đời sống của Người

Con nghe được bao lời

Giuse, Đấng bảo trợ

Bản trầm ca tuyệt vời.

 

 

Hãy học nơi Thánh Giuse

 

Hãy học nơi thánh Giuse,

Một người gia trưởng chở che mái nhà.

Ân tình trầm lắng câu ca,

Làm cho rạng rỡ vườn hoa gia đình.

Trọn đời đẹp những hy sinh,

Khiêm nhường, khiết tịnh, đượm tình thương yêu.

Cần lao, gian khổ sớm chiều,

Đem niềm hạnh phúc, đem nhiều an vui.

Người cha nhân đức sáng ngời,

Người chồng chung thủy tuyệt vời mẫu gương.

Nên công chính giữa đời thường,

“Xin vâng” Thánh ý trên đường mến tin.

Một gia đình Thánh xinh xinh,

Ngợp trong ơn Chúa, nghĩa tình bao la.

Giuse, gia trưởng hiền hòa,

Lâng lâng còn đó vang xa ngàn đời.

Ai ơi! Học ở nơi Người,

Cho tròn ơn gọi giữa đời hôm nay.

Xứng danh gia trưởng, đẹp thay!

Thành như Gia Thất tràn đầy hoan ca.

 

 

Dư âm Bản trầm ca  

 

Dẫu biết rằng đời Ngài luôn trầm lắng

Thánh Giuse chẳng thấy nói lời nào

Mà vẫn vang câu yêu thương dạt dào

Những còn đây sáng ngời muôn nhân đức.

Sống khiêm nhường, Ngài hằng luôn vâng phục

Thánh ý Chúa mãi thực thi sớm chiều

Trọn cuộc đời đi trong tình mến yêu

Bông huệ trắng trinh nguyên hương tỏa khắp.

Thánh Gia xưa đôi vai Ngài vun đắp

Đã dưỡng nuôi Thánh Tử, Đức Vua Trời

Đã đồng công để cứu chuộc cho đời

Ánh sao kia vẫn lung linh chiếu rạng.

Nơi làng quê dẫu vui buồn mưa nắng

Vẫn thủy chung, son sắt, sống hiền hòa

Bạn đồng hành cùng Trinh Nữ Maria

Đời cần lao, hy sinh người gia trưởng.

Hôm nay đây trên Tòa Cao vinh hưởng

Ở bên Chúa, Ngài vẫn thương cầu bầu

Đấng Bảo Trợ ân tình mãi thâm sâu

Cho những ai luôn biết năng tìm đến.

Với lòng thành, con dâng niềm cảm mến

Học nơi Ngài bao nhân đức đẹp thay!

Nguyện “xin vâng” trên muôn bước đường dài

Ơi Giuse! Bản trầm ca vang mãi.

 

 

Cầu xin Thánh Cả Giuse

 

Cầu Thánh Cả Giuse

Ngài ơi! Đoái thương nghe

Đoàn con nơi dương thế

Những thiết tha dâng về.

Cầu Thánh Cả Giuse

Xin nâng đỡ, chở che

Dắt dìu con mãi nhé

Soi lối đi đường về.

Cầu Thánh Cả Giuse

Luôn thông ban tràn trề

Ơn trên nơi Thượng Đế

Xuống yêu thương vỗ về.

Cầu Thánh Cả Giuse

Dạy con biết vâng nghe

Sống tâm tình thơ bé

Đường tin yêu tìm về.

Cầu Thánh Cả Giuse

Gìn giữ con mọi bề

Nên hoan ca trầm nhẹ

Hưởng Thiên Quê ngày về.

 

 

Thánh Cả Giuse

 

Thánh Giuse, danh Ngài thật cao cả

Mãi vang lừng trên khắp chốn cao xa

Bạn thanh sạch Trinh Nữ Maria

Nhớ khi xưa, Con Trời, Ngài nuôi dưỡng.

Lòng khiết tịnh, tội đời không nhơ vướng

Đóa huệ thơm, tươi đẹp giữa vườn xuân

Cuộc đời Ngài là khúc hát “xin vâng”

Tuyệt diệu thay sáng ngời muôn nhân đức.

Thánh Giuse, Đấng dư đầy ân phúc

Trên tòa cao, Ngài thông ban ơn lành

Rộng đôi tay hằng che chở, đỡ nâng

Ngọn đuốc thiêng soi dẫn đời tăm tối.

Bến Thiên Đàng là nơi con mong đợi

Từng câu kinh nguyện ước dâng lên Ngài

Xin Ngài thương dìu dắt con từng ngày

Dẫn đưa về hưởng hoan ca trong Chúa.

 

 

Cung trầm

 

Thánh Giuse, một người cha công chính

Những vẹn tuyền như bông huệ trắng tinh

Sống một đời không vương mang tội tình

Mãi lung linh sáng ngời muôn nhân đức.

 

Thánh Giuse, một người chồng mẫu mực

Những dựng xây Thánh Thất đượm mến thương

Sống một đời cần lao và khiêm nhường

Nên mái ấm ân tình luôn trải mãi.

 

Thánh Giuse, một người cha quảng đại

Những tháng năm nuôi dưỡng Đức Vua Trời

Đã hiệp thông cùng Chúa trên nẻo đời

Dệt mùa hoa rạng rỡ ơn cứu độ.

 

Thánh Giuse, Đấng chở che nâng đỡ

Trên Ngai Cao, Ngài thông ban ơn nhiều

Vẫn vòng tay trìu mến hằng thương yêu

Vẫn dủ lòng với ai biết tìm đến.

 

Thánh Giuse, một bài ca dâng hiến

Cả cuộc đời là khúc hát “xin vâng”

Vẫn còn đây rộn rã cung nhạc trầm

Danh Thánh Ngài ngàn sau còn vang mãi.

 

Giuse Trần Thế Tiến