Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bốn mươi ngày Chay Thánh  

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Bốn mươi ngày Chay Thánh  

 

Bốn mươi ngày ăn chay cầu nguyện

Lời kinh dâng cảm mến, tạ ơn

Ca khen tình Chúa vuông tròn

Suối nguồn thương xót sắt son trải hoài.

 

Bốn mươi ngày ăn chay sám hối

Những hãm mình, tội lỗi tránh xa

Trở về bên Chúa là Cha

Hầu mong ân hưởng hoan ca Nhà Ngài.

 

Bốn mươi ngày ăn chay bố thí

Sống Lời Ngài, bác ái thực thi

Trên đường tình mến bước đi

Yêu thương phục vụ ngại gì khó nguy.

 

Bốn mươi ngày ăn chay là thế

Sống giao hòa, sống để sẻ chia

Tin Mừng đẹp thắm màu hoa

Rạng danh tình Chúa, tình Cha diệu vời.

 

Giuse Trần Thế Tiến