Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hương lòng tưởng nhớ 

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Hương lòng tưởng nhớ 

 

Chút hương lòng xin thắp lên tưởng nhớ

Hỡi những người đã lìa thế đi xa!

Là tổ tiên, là ông bà, mẹ cha

Là thân nhân, là anh em, bằng hữu.

 

Lời nguyện cầu, xin Chúa thương giải cứu

Các linh hồn sớm hưởng cõi Thiên Nhan

Hợp hoan ca, muôn ơn phúc đầy tràn

Là đời đời được ở trong Nhà Chúa.

 

Chút hương lòng hòa dòng lệ chan chứa

Với tâm thành thương nhớ và tri ân

Xưa các ngài cùng chung bước đường trần

Trong buồn vui cùng chung xây cuộc sống.

 

Nhiệm mầu thay tình trời tuôn trải rộng

Cho muôn người nên hiệp nhất, thông công

Ở bên Chúa đời đẹp đóa hóa hồng

Mãi được sống và sống trong tình Chúa.

 

Chút hương lòng, trọn tình con dâng Chúa

Niềm cậy trông, niềm cảm mến đầy vơi

Là câu kinh cho ai đã lìa đời

Xin Chúa thương đưa về nơi Thiên Quốc.

 

Giuse Trần Thế Tiến