Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Lạy Cha 

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Kinh Lạy Cha 

(Mt 6, 7-15)

 

Lạy Cha chí ái trên trời,

Chúng con xin nguyện sáng ngời danh Cha.

Nước Cha trị đến chan hòa,

Ý Cha thể hiện gần xa đất trời.

Xin Cha lương thực trong đời,

Của ăn no đủ khôn ngơi ngày ngày.

Và xin tha tội con đây,

Cũng như con đã lòng này thứ tha.

Và xin chớ để vương sa,

Trước cơn cám dỗ quỷ ma ngập đầy.

Cứu qua sự dữ bủa vây,

Tránh đàng tội lỗi từ rầy. Amen.

 

Giuse Trần Thế Tiến