Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Theo bước ba vua

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

Theo Bước Ba Vua

 

"Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." (Mt 2,2)

 

Kìa trông bầu trời ánh sao sa

Ba nhà đạo sĩ từ phương xa

Tìm về Bêlem mùa đông giá

Để gặp Con Chúa vừa sinh ra.

 

Quỳ bên Thánh Tử dâng câu ca

Lễ vật mến tin thêm đậm đà

Vàng ròng, nhũ hương và mộc dược

Ân tình nồng thắm những đơm hoa.

 

Kìa trông bầu trời ánh sao sa

Ta cùng mau bước theo ba vua

Cùng mau về đây bên hang đá

Hợp dâng lên Chúa nhịp hoan ca.

 

Nguyện xin hồng phúc xuống bao la

Nhân gian đầy ắp ơn thái hòa

Chúa đến hạ sinh và ở lại

Khơi nguồn cứu độ mãi trào ra.

 

Chúa đến dương trần mùa tuyết sương

Ba vua thuở ấy đã lên đường

Hôm nay, đoàn con cùng chung hiệp

Câu kinh dâng Chúa niềm mến thương.

 

Giuse Trần Thế Tiến