Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Theo ánh sao lạ

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

THEO ÁNH SAO LẠ

 

Kìa một ánh sao lạ

Lung linh dẫn soi đường

Gọi nhịp chân yêu thương

Dõi tìm về hang đá.

 

Hành trình xa, xa quá!

Ba vua đến nơi rồi

Quỳ đây bên Vua Trời

Mang theo niềm thành kính.

 

Lễ vật dâng đêm Thánh

Vàng, mộc dược, nhũ hương

Cùng khúc hát vấn vương

Trọn tâm tình tin mến.

 

Chúa ơi! Chúa đã đến

Những hiển linh cho đời

Hồng phúc trải nơi nơi

An bình ban rộng khắp.

 

Đây lời kinh thắp sáng

Hiệp cùng với ba vua

Tìm về Bêlem xưa

Tình con dâng Thánh Tử.

 

Giuse Trần Thế Tiến