Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiếng khóc Belem

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

TIẾNG KHÓC BELEM

 

Belem vắng lặng như tờ

Bỗng dưng tiếng khóc trẻ thơ chào đời

Trời đêm đen chợt chói ngời

Ánh sao dẫn lối những người chăn chiên

Lạ lùng tiếng khóc trẻ em

Đó là lời chứng báo tin vui mừng

Chính Con Thiên Chúa muôn trùng

Giáng trần cứu thế vì lòng xót thương

 

Belem lại chợt tang hoang

Trẻ thơ khóc lóc, não lòng Belem

Thánh Gia phải trốn đi liền

Đem Con Thiên Chúa tới miền xa xôi

Bao sinh linh nhỏ bé thôi

Nhưng không được sống vì người ác tâm

Hòa trong tiếng khóc trẻ em

Là tiếng mẹ hiền than khóc con yêu

 

Giêsu giáng thế vì yêu

Ngài là Sự Sống hiến trao loài người

Sát nhân là giết chính Ngài

Khốn thay những kẻ bàn tay nhúng chàm!

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Các Thánh Anh Hài – 2017

 

† † † † † † †

 

VUI MỪNG ĐÓN CHÀO CON THIÊN CHÚA

HẠNH PHÚC THỜ KÍNH ĐẤNG NGÔI LỜI