Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình con bên Máng cỏ

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Tình con bên Máng cỏ

 

Chút tình con xin gởi dâng kính Chúa

Ơi, Hài Đồng bé nhỏ nơi Bêlem

Đang nằm trong máng cỏ chiếc nôi hèn

Vì yêu thương đến đây Người sinh hạ.

Chút tình con đôi lời mong được ngỏ

Giữa đêm đông Chúa có thấy lạnh không

Kìa tuyết sương đang trải khắp cánh đồng

Mà trong con nghe dâng trào thương mến.

Chút tình con dâng về câu cảm mến

Xin được làm như hơi ấm bò lừa

Như mục đồng quỳ bên Chúa năm xưa

Như ba vua tìm đến dâng của lễ.

Chút tình con được ca khen Ngài nhé!

Xin hòa chung muôn câu hát thiên thần

Loan Tin Vui khắp trần thế muôn dân  

Để muôn người được nhận ơn cứu độ.

Chút tình con, chút cỏ khô còn đó

Dâng về Chúa trong tâm tình mến yêu

Dẫu đơn sơ không cao sang mỹ miều

Nhưng lòng con, Ngài ơi thương ngự đến.

Chút tình con, chút lòng thành dâng tiến

Cùng tấu vang khúc hoan ca ngàn đời

“Vinh danh Chúa trên muôn các tầng trời

Và bình an chan hòa cho người thế”.

Chút tình con khúc ru êm trầm nhẹ

Ngài nhận cho, tuôn tràn nguồn suối ân

Để đời con, sao sáng cho gian trần

Để dẫn đưa muôn người về bên Chúa.

Chút tình con xin gởi dâng kính Chúa

Ơi Hài Đồng bé nhỏ đã hạ sinh

Là đời con thêu dệt những lời kinh

Là đời con trọn niềm Tin, Cậy, Mến.

 

Giuse Trần Thế Tiến