Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chỉ trích đề xuất ngân sách của đảng Cộng hòa

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chỉ trích đề xuất ngân sách của đảng Cộng hòa

 

 

Chủ tịch Uỷ ban Công lý Quốc nội và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã phê bình đề xuất ngân sách của đảng Cộng hòa, được thông qua trong cuộc bầu cử vào ngày 19 tháng Bảy.

 

Đức Giám mục Frank J. Dewane ở Venice, Fl., Đã mô tả đề xuất dưới mức các nghị quyết về ngân sách của thời Obama, phát biểu rằng “cách tiếp cận lưỡng đảng đối với chi tiêu tùy ý trong những năm gần đây, trong khi chưa hoàn chỉnh, phản ảnh một sự thỏa hiệp cân bằng hơn cho những ưu tiên cạnh tranh.”

 

Đề xuất của đảng Cộng hòa “cho rằng những cắt giảm có hại và không được chấp nhận đối với Medicaid theo Đạo luật Chăm sóc Sức khoẻ Hoa Kỳ,” vị giám mục nói.

 

Ngài nói tiếp: “Việc tăng chi tiêu quân sự trong nghị quyết có thể được thực hiện bằng cách cắt giảm các nguồn lực quan trọng cho những người có nhu cầu tăng theo thời gian, bao gồm cả những chương trình quan trọng như SNAP cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho hàng triệu người.” Ngài nói tiếp. “Giảm những thâm hụt do cắt giảm nhu cầu của con người - đồng thời cố gắng cắt giảm thuế, khi đề xuất này thực hiện - sẽ đặt hàng triệu người nghèo và dễ bị tổn thương vào tình trạng thực sự nguy cơ.”

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn