Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Biệt Xuân

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

Inline image 1

BIỆT XUÂN

(R.I.P. – tiễn thi sĩ Đức ông G.B. Xuân Ly Băng, 1926–2017)

 

Tứ thời, bát tiết trần gian

Bốn mùa nối tiếp luân phiên giã từ

Hạ đi rồi đến Thu qua

Đông xa, Xuân cũng vội chia tay đời

Xuân Ly Băng đã qua rồi

Đón Xuân vĩnh viễn Nước Trời vui hơn

Qua rồi một chuyến trăm năm

Xin thương, lạy Chúa, Gioan theo Ngài

Xuân Ly Băng đã qua rồi

Nhưng Hoa Thơ vẫn nở tươi Tin Mừng

 

TRẦM THIÊN THU